Kategoria: Komunikaty

Informacja dla Rodziców

Odpłatność za obiady w lutym 2019 r. 10 x 3,00 zł = 30,00 zł W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole nie będzie dokonywany zwrot za niezjedzony obiad. Zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole...

Informacja dla Rodziców

Odpłatność za obiady w styczniu 2019 r. 22 x 3,00 zł = 66,00 zł W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole nie będzie dokonywany zwrot za niezjedzony obiad. Ze względu na krótki okres...

COP 24 – szczególne środki bezpieczeństwa

Na terenie województwa śląskiego oraz miasta Krakowa, w związku z 24. Sesją Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP 24, wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA. Obowiązuje on od 26 listopada do...

Informacja dla Rodziców

Odpłatność za obiady w grudniu 2018 r. 14 x 3,00 zł = 42,00 zł W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole nie będzie dokonywany zwrot za niezjedzony obiad. Ze względu na krótki okres...

Informacja dla Rodziców

Odpłatność za obiady w czerwcu 2018 r. 13 x 3,00 zł = 39,00 zł W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole nie będzie dokonywany zwrot za niezjedzony obiad. Wpłat proszę dokonywać najpóźniej do...

Informacja dla Rodziców

Odpłatność za obiady w maju 2018 r. 18 x 3,00 zł = 54,00 zł W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole nie będzie dokonywany zwrot za niezjedzony obiad. Wpłat proszę dokonywać najpóźniej do...