Informacja dla Rodziców

Odpłatność za obiady w lutym 2019 r.

10 x 3,00 zł = 30,00 zł

W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole nie będzie dokonywany zwrot za niezjedzony obiad.
Zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole przyjmowane są: od Poniedziałku do Piątku w godz. od 700 do 800 pod nr tel. 690-450-615. Proszę dokonywać zgłoszeń telefonicznie lub osobiście u intendenta.

 Szkoła nie przyjmuje zgłoszeń sms. !!!

Wpłat proszę dokonywać najpóźniej do dnia 10 lutego 2019 r.

Na numer konta
PKO BP SA 83 1020 2313 0000 3502 0579 6521

W tytule proszę podać: Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza.

Prosimy o niedokonywanie samodzielnych korekt

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 690 450 615

w godzinach od 7.00 – 11.00

Prosimy o dokonywanie wpłat w tym terminie. Od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych będą naliczane i pobierane ustawowe odsetki, ponieważ Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2103 i poz. 2104 ) nakłada taki obowiązek na kierownika jednostki budżetowej.

Wydrukuj ten post

To Cię może zainteresować ...