Kadra szkoły

Nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej nr 42 w Sosnowcu

Lp. Nazwisko i imię Nauczane klasy
Edukacja wczesnoszkolna
1. mgr Anna Banaś Ia
2. Ewa Magdziak Ib
3. mgr Małgorzata Kozłowska Ic
4. Beata Marzec IIa
5. mgr Aleksandra Straszny IIb
6. Katarzyna Szymiec IIc
7. mgr Aleksandra Żyłka-Szczepańska IIIa
8. mgr Michał Spieczyński IIIb
Język polski
1. mgr Magdalena Kawka VIIa, VIIIb
2. mgr Dorota Baryś IVa, IVd, IVe, VIIc
3. mgr Sylwia Wasiel Va, VIIb, VIIIa, VIIId
4. mgr Renata Wadowska – Małek Vb, Vd, VIc, VIIIc
5. mgr Barbara Kłos IVb, IVc, Vc, Ve
6. mgr Michał Spieczyński VIb, VId
Język angielski
1. mgr Aleksandra Bonek – Sikorska Ic, Vd, Ve, VIb, VIc, VIIIa, VIIIc
2. mgr Sylwia Rubik – Adamczuk Ia, IIb, IIIa, IIIb, Va, Vc, VId
3. mgr Renata Reczko Ia, IIa, IIc, IVb, IVe, Vb
4. mgr Ewa Kubica IVa, IVc, IVd, VIIa,VIIc, VIIId
5. mgr Magdalena Żak VIIb, VIIIb
Język niemiecki
1. mgr Magdalena Nowak VIIa,VIIb,VIIc,VIIIa,VIIIb,VIIIc,VIIId
Matematyka
1. mgr Agnieszka Czernek VIIIa, VIIIc
2. mgr inż. Katarzyna Dziąbek IVe, Ve
3. mgr Justyna Piśkiewicz – Wawrzak IVd, Vc, Vd, VIb, VId
4. mgr inż. Tomasz Gołuchowski IVa, IVb, IVc, Va, Vb, VIIb
5. mgr inż. Robert Śmidowicz VIc, VIIa, VIIc, VIIIb, VIIId
Fizyka
1. mgr Jolanta Czapla VIIa,VIIb,VIIc,VIIIa,VIIIb,VIIIc,VIIId
Przyroda
1. mgr Elżbieta Kupczyńska IVa, IVd, IVe, VIb, VIc
2. mgr Ewa Misztal IVb, VId
3. mgr Marzena Szydło IVc
Chemia
1. mgr Renata Kmita VIIa,VIIb,VIIc,VIIIa,VIIIb,VIIIc,VIIId
Biologia
1. mgr Renata Kmita VIIa,VIIb,VIIc,VIIIa,VIIIb,VIIIc,VIIId
2. mgr Elżbieta Kupczyńska Va, Vb, Vc, Vd, Ve
Geografia
1. mgr Ewa Misztal Va,Vb,Vd,Ve,VIIa,VIIb,VIIc,VIIIa,VIIIb,VIIIc,VIIId
Historia
1. mgr Magdalena Żak VIIa, VIIIb, VIIId
2. mgr Jadwiga Felczak IVa, IVb, IVc, IVd, IVe
3. mgr Marcin Morawiec Va,Vb,Vc,Vd,Ve,VIIb,VIIc,VIIIa,VIIIc
Historia i społeczeństwo
1. mgr Magdalena Żak VIb, VIc, VIa
Religia
1. mgr Ewa Felis Ia, Ib, Ic, Va, Vb, Vc, Vd, Ve, VIc
2. mgr Klaudia Kwiatkowska IIa, IIb, IIc, IIIa, IIIb, IVa, IVb, IVc, IVd, IVe
3. ks. Jakub Gąsienica-Jacków VIb,VId,VIIa,VIIb,VIIc,VIIIa,VIIIb,VIIIc,VIIId
Plastyka
1. mgr Małgorzata Urban VIIa, VIIb, VIIc
2. mgr Ewa Małysa IVa,IVb,IVc,IVd,IVe,Va,Vb,Vc,Vd,Ve,VIb,VIc,VId,VIIb,VIIc
Edukacja plastyczna
1. mgr Ewa Małysa IIb, IIIb
Muzyka
1. mgr Marzena Szydło IVa,IVb,IVc,IVd,IVe,Va,Vb,Vc,Vd,Ve,VIb,VIc,VId,VIIa,VIIb,VIIc
Edukacja muzyczna
1. mgr Anna Banaś IIb
2. Ewa Magdziak IIIb
Informatyka
1. mgr Marzanna Grzeszczuk IVa,IVb,IVd,Va,Vb,Vc,Vd,Ve,VIIa,VIIb,VIIc,VIIIa,VIIIb,VIIIc,VIIId
2. mgr Małgorzata Kozłowska IVc, IVe
Zajęcia komputerowe
1. mgr Marzanna Grzeszczuk VIc, VId
2. mgr Małgorzata Kozłowska IIIa, IIIb
3. mgr Krzysztof Filipiak VIb
Zajęcia techniczne
1. mgr Aneta Panek VIb, VIc, VId
Technika
1. mgr Aneta Panek IVa,IVb,IVc,IVd,IVe,Va,Vb,Vc,Vd,Ve
Wychowanie fizyczne
1. mgr Barbara Dyrka Va, Vb, Vd
2. mgr Piotr Morka IVb, IVc, Vc, VIc, VIIIc(dz), VIIId(dz)
3. mgr Krzysztof Filipiak IVa, Ve, VIb, VIIIa(ch), VIIIb(ch)
4. mgr Grzegorz Mentel VIIa,VIIb(ch),VIIc(ch),VIIIc(ch),VIIId(ch)
5. mgr Magdalena Zabielny IIIb,IVd,VId,VIIb(dz),VIIc(dz),VIIIa(dz),VIIIb(dz)
6. mgr Dorota Baryś IVe
Wychowanie do życia w rodzinie
1. mgr Barbara Dyrka IVa,IVb,IVc,IVd,IVe,Va,Vb,Vc,Vd,Ve,VIb,VIc,VId,VIIa,VIIb,VIIc
2. mgr Anna Malczewska VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId
Etyka
1. mgr Anna Malczewska grupa uczestnicząca na zajęcia
Edukacja dla bezpieczęństwa (EBD)
1. mgr Anna Malczewska VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId
Doradztwo zawodowe
1. mgr Anna Malczewska VIIa, VIIb, VIIc, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId
Miłośnicy kultury włoskiej
1. mgr Jadwiga Felczak VIIIa, VIIIc, VIIId
Klub miłośników sztuki
1. mgr Ewa Małysa IVb, IVd, IVe
Klub młodego technika
1. mgr Aneta Panek IVa, IVc
Klub młodego przedsiębiorcy
1. mgr Anna Malczewska VIIIb
Wychowawcy świetlicy szkolnej
1. mgr Katarzyna Ślęzak Uczniowie uczestniczący
w zajęciach świetlicy szkolnej
2. Agnieszka Micke
3. mgr Jadwiga Felczak
4. mgr Magdalena Zabielny
5. mgr Sylwia Wasiel
Pedagog szkolny
1. mgr Beata Józefiak
Obowiązki psychologa szkolnego
1. mgr Barbara Łaskawiec
Logopeda
1. mgr Magdalena Kawka
Biblioteka szkolna
1. mgr Marzena Fornalczyk – Kluk

Wydrukuj tę stronę