Kadra pedagogiczna szkoły

Nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej nr 42 w Sosnowcu

Lp. Nazwisko i imię Nauczane klasy
Edukacja wczesnoszkolna
1. Katarzyna Szymiec Ia
2. Beata Marzec Ib
3. mgr Aleksandra Żyłka – Szczepańska Ic
4. mgr Katarzyna Kurek IIa
5. mgr Joanna Pełka IIb
6. mgr Marta Trajer IIc
7. mgr Sylwia Wasiel IId
8. mgr Anna Banaś IIIa
9. Ewa Magdziak IIIb
10. mgr Małgorzata Kozłowska IIIc
Język polski
1. mgr Magdalena Kawka IVb
2. mgr Dorota Baryś IVa, IVc, VIa, VId, VIe
3. mgr Renata Wadowska – Małek VIIa, VIIb, VIId, VIIIc
4. mgr Barbara Kłos VIb, VIc, VIIc, VIIe
5. mgr Michał Spieczyński Va, Vb, VIIIb, VIIId
Język angielski
1. mgr Chałupczak Magdalena Ia, Ib, Ic, IIa, IIb, IIc, IId, IIIa, IIIb, IIIc
2. mgr Aleksandra Bonek – Sikorska IVa, Va, VIIb, VIId, VIIId
3. mgr Sylwia Rubik – Adamczuk IVc, Vb, VIIa, VIIc, VIIe, VIIId
4. mgr Ewa Kubica VIa, VIb, VIc, VId, VIe
5. mgr Magdalena Żak IVb
Język niemiecki
1. mgr Magdalena Nowak VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIIb, VIIIc, VIIId
Matematyka
1. mgr Agnieszka Czernek IVc
2. mgr Justyna Baran Va, VIe, VIIa, VIIe, VIIIb
3. mgr Justyna Piśkiewicz – Wawrzak IVa, VId, VIIc, VIId, VIIId
4. mgr inż. Tomasz Gołuchowski Vb, VIa, VIb, VIc, VIIb
5. mgr inż. Robert Śmidowicz IVb, VIIIc
Fizyka
1. mgr Jolanta Czapla VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIIb, VIIIc, VIIId
Przyroda
1. mgr Ewa Misztal IVa, IVb, IVc
Chemia
1. mgr Renata Kmita VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIIb, VIIIc, VIIId
Biologia
1. mgr Renata Kmita Va, Vb, VIa, VIId, VIIe, VIIIb, VIIIc, VIIId
2. mgr Anna Barów VIb, VIc, VId, VIe, VIIa, VIIb, VIIc
Geografia
1. mgr Ewa Misztal Va, Vb, VIa, VIb, VIIa,VIIb, VIId, VIIe, VIIIb, VIIIc, VIIId
2. mgr Marzena Szydło VIc, VIIc
Historia
1. mgr Magdalena Żak IVa, IVb, IVc, Va, Vb, VIa, VIe, VIIa, VIIIb, VIIId
2. mgr Marcin Morawiec VIb, VIc, VId, VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIIc
Wiedza o społeczeństwie (WOS)
1. mgr Magdalena Kawka VIIIb, VIIIc, VIIId
Religia
1. mgr Ewa Felis IIIa, IIIb, IIIc, Va, VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIIc
2. mgr Klaudia Kwiatkowska Ia, Ib, Ic, IIa, IIb, IIc, IId, IVa, IVb, IVc, Vb
3. ks. Flak Tomasz VIa, VIb, VIc, VId, VIe, VIIIb, VIIId
Plastyka
1. mgr Ewa Małysa IVa, IVb, IVc, Va, Vb, VIa, VIb, VIc, VId, VIe, VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIe
Muzyka
1. mgr Marzena Szydło IVa, IVb, IVc, Va, Vb, VIa, VIb, VIc, VId, VIe, VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIe
Informatyka
1. mgr Danuta Kiełb VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIIb, VIIIc, VIIId
2. mgr Małgorzata Kozłowska IVa, IVb, IVc, VIc
3. mgr Piotr Morka Va, Vb, VIb
4. mgr Krzysztof Filipiak VIa, VId, VIe
Technika
1. mgr Aneta Panek IVa, IVb, IVc, Va, Vb, VIa, VIb, VIc, VId, VIe
Wychowanie fizyczne
1. mgr Barbara Dyrka IVc, VIIb, VIId
2. mgr Piotr Morka IVb, VIb, VIc, VIIc, VIIIc
3. mgr Krzysztof Filipiak VIa, VIIe, VIIIb
4. mgr Grzegorz Mentel IVa, Va, VIIa
5. mgr Magdalena Zabielny IIb, Vb, VId, VIe, VIIId
Wychowanie do życia w rodzinie
1. mgr Barbara Dyrka IVa, IVb, IVc, Va, Vb, VIa, VIb, VIc, VId, VIe, VIIa, VIIb, VIIb, VIIc, VIId, VII, VIIIb, VIIIc, VIIId
Etyka
1. mgr Renata Wadowska – Małek grupa uczestnicząca na zajęcia
Edukacja dla bezpieczęństwa (EBD)
1. mgr Anna Filipiak – Chełczyńska VIIIb, VIIIc, VIIId
Doradztwo zawodowe
1. mgr Jolanta Czapla VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIIb, VIIIc, VIIId
Wychowawcy świetlicy szkolnej
1. mgr Katarzyna Ślęzak Uczniowie uczestniczący
w zajęciach świetlicy szkolnej
2. mgr Aneta Panek
3. mgr Marzena Fornalczyk – Kluk
4. mgr Aleksandra Straszny
5. mgr Magdalena Zabielny
6. mgr Krzysztof Filipiak
Pedagog szkolny
1. mgr Marzena Fornalczyk – Kluk
2. mgr Małgorzata Pacia
Logopeda
1. mgr Magdalena Kawka
Biblioteka szkolna
1. mgr Renata Reczko

Wydrukuj tę stronę

EnglishDeutschPolski
Skip to content