Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz szkolny na rok 2019/2020
I okres 02.09.2019 r. – 10.01.2020 r.
II okres 27.01.2020 r. – 26.06.2020 r.
02.09.2019 r.
14.10.2019 r.
14.10.2019 r.
20.12.2019 r.
23.12.2019 r. do 31.12.2019 r.
03.01.2020 r.
08.01.2020 r. do 10.01.2020 r.
13.01.2020 r. do 26.01.2020 r.
02.03.2020 r. do 04.03.2020 r.
09.04.2020 r. do 14.04.2020 r.
21.04.2020 r. do 23.04.2020 r.
12.06.2020 r
26.06.2020 r.
27.06.2020 r. do 31.08.2020 r.
– Rozpoczęcie roku szkolnego
– Pasowanie na ucznia szkoły
– Akademia z okazji Dnia Edukacji
– Jasełka i wigilia szkolna
– Zimowa przerwa świąteczna
– Wystawienie ocen z przedmiotów za I semestr
– Próbny egzamin ósmoklasisty
– Ferie zimowe
– Rekolekcje wielkopostne
– Wiosenna przerwa świąteczna
– Egzamin ósmoklasisty
– Wystawienie ostatecznych ocen końcowych
– Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020
– Ferie letnie
Dni świąteczne wolne od pracy:
01.11.2019 r. (piątek)
11.11.2019 r. (poniedziałek)
01.01.2020 r. (środa)
06.01.2020 r. (środa)
01.05.2020 r. (piątek)
11.06.2020 r. (czwartek)
– Dzień Wszystkich Świętych
– Narodowe Święto Niepodległości
– Nowy Rok
– Święto Trzech Króli
– Święto Pracy
– Boże Ciało
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
14.10.2019 r. (poniedziałek)
20.12.2019 r. (piątek)
21.04.2020 (wtorek)
22.04.2020 r. (środa)
23.04.2020 r. (czwartek)
12.06.2020 r. (piątek)
– Święto Komisji Edukacji Narodowej
– Jasełka i Wigilia szkolna
– Egzamin ósmoklasisty  z j. polskiego
– Egzamin ósmoklasisty  z matematyki
– Egzamin ósmoklasisty  z j. angielskiego
– Dzień po święcie Boże Ciało
W dniach dodatkowo wolnych będą organizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
(świetlica czynna od 7.00 do 17.00)

Wydrukuj tę stronę