Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz szkolny na rok 2020/2021
I okres 01.09.2020 r. – 20.01.2021 r.
II okres 21.01.2021 r. – 25.06.2021 r.
01.09.2020 r.
14.10.2020 r.
14.10.2020 r.
22.12.2020 r.
23.12.2020 r. do 31.12.2020 r.
15.01.2021 r.
19.01.2021 r. do 21.01.2021 r.
01.02.2021 r. do 14.02.2021 r.
01.04.2021 r. do 06.04.2021 r.
25.04.2021 r. do 27.04.2021 r.
16.06.2021 r
25.06.2021 r.
26.06.2021 r. do 31.08.2021 r.
– Rozpoczęcie roku szkolnego
– Pasowanie na ucznia szkoły
– Akademia z okazji Dnia Edukacji
– Jasełka i wigilia szkolna
– Zimowa przerwa świąteczna
– Wystawienie ocen z przedmiotów za I semestr
– Próbny egzamin ósmoklasisty
– Ferie zimowe
– Wiosenna przerwa świąteczna
– Egzamin ósmoklasisty
– Wystawienie ostatecznych ocen końcowych
– Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020
– Wakacje
Dni świąteczne wolne od pracy:
11.11.2020 r. (środa)
01.01.2021 r. (piątek)
06.01.2021 r. (środa)
03.05.2021 r. (poniedziałek)
03.06.2021 r. (czwartek)
– Narodowe Święto Niepodległości
– Nowy Rok
– Święto Trzech Króli
– Święto Konstytucji 3-go Maja
– Boże Ciało
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
14.10.2020 r. (środa)
22.12.2020 r. (wtorek)
25.05.2021 (wtorek)
26.05.2020 r. (środa)
27.05.2020 r. (czwartek)
04.06.2020 r. (piątek)
– Święto Komisji Edukacji Narodowej
– Jasełka i Wigilia szkolna
– Egzamin ósmoklasisty  z j. polskiego
– Egzamin ósmoklasisty  z matematyki
– Egzamin ósmoklasisty  z j. angielskiego
– Dzień po święcie Boże Ciało
W dniach dodatkowo wolnych będą organizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
(świetlica czynna od 6.30 do 17.00)

Wydrukuj tę stronę