Samorząd szkolny

Rok szkolny 2020/2021
Opiekunem Samorządu jest:
Przewodniczący:
Z-ca Przewodniczącego:
Sekretarz:
mgr A. Bonek – Sikorska
1.
Gabriela Wójcik
2. Zofia Zabiegała
3. Alicja Nowak
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 1. Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły.
 2. Zarząd samorządu wyłaniany jest z aktywu uczniowskiego w pierwszym
  miesiącu nauki poprzez tajne wybory.
 3. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun samorządu, który powołuje losowo wybranych uczniów do zliczenia głosów.
 4. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie kl. I – VIII.
 5. Rada samorządu składa się:
  • przewodniczący
  • z-ca przewodniczącego
  • rzecznik d/s uczniów
  • opiekun gazetki samorządu
 6. Kadencja samorządu uczniowskiego trwa 1 rok szkolny.
 7. W zebraniach samorządu mogą brać udział wszyscy uczniowie , którzy chcą współpracować z samorządem.
 8. Rada samorządu ma prawo do odwołania przewodniczącego szkoły
  lub innych osób jeżeli nie wykonują swoich obowiązków.
 9. Rada samorządu ma prawo do wyboru nauczyciela ,który pełni funkcję
  Rzecznika Praw Ucznia.
 10. Rada samorządu współpracuje z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną.
 11. Samorząd może przedstawić Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej swoje opinie i wnioski dotyczące spraw szkolnych.
 12. Radzie samorządu podlegają przewodniczący klas.
 13. Samorząd opracowuje plan pracy na każdy rok szkolny
Opracowali:
Uczniowie
Szkoły Podstawowej
Nr 42 w Sosnowcu

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Założenia na rok szkolny 2020/2021

Wydrukuj tę stronę

EnglishDeutschPolski
Skip to content