Stawki żywieniowe

INFORMACJA

Z dniem 01.03.2020 r. ulega zmianie wysokość stawki żywieniowej obowiązującej
w roku szkolnym 2019/2020 w Zaspole Szkół nr 2

obiad – 3,50 zł

Wydrukuj tę stronę