Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne realizowane przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 42
w roku szkolnym 2019/2020
 
Lp.
Nazwisko i imię
Rodzaj zajęć Klasa Godziny Sala
1. Banaś Anna Zajęcia z pierwszej pomocy Vd poniedziałek
12.55 – 13.40
2. Baran Justyna Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki
klasy IV czwartek
13.55 – 14.40
3. Czapla Jolanta Kółko z fizyki środa
13.55 – 14.40
4. Czapla Jolanta Doradztwo zawodowe klasy VII i VIII poniedziałek – 7.00 – 10.45
środa – 7.00 – 10.45
czwartek – 7.00 – 9.45 i 12.55 – 13.40
5. Czernek Agnieszka Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki
klasy V środa
14.50 – 15.35
6. Dyrka Barbara Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dzieci świetlicowe czwartek
11.50 – 12.35
7. Felczak Jadwiga Zajęcia dodatkowe z wos-u, historii oraz    j. włoskiego w zależności od potrzeb poniedziałek
14.40 – 15.25
8. Gołuchowski Tomasz Zajęcia z matematyki  (PPP) klasy VIII poniedziałek
7.15 – 8.00
9. Kawka Magdalena Zajęcia w postaci SALONIKU GENIUSZA klasa VIIIa
10. Kawka Magdalena Rewalidacja logopedyczna
Terapia logopedyczna
klasy różne
11. Kłos Barbara Zajęcia dla obcokrajowców obcokrajowcy czwartek – 12.55 – 13.40
piątek – 8.00 – 8.45
12. Kozłowska Małgorzata Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
w ramach PPP, dołączone do zajęć będą również dzieci z trudnościami w nauce
klasa IIc czwartek
15.45 – 16.30
13. Krupa Halina Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
z wos-u
klasy VIII poniedziałek
7.15 – 8.00
29
14. Kurek Katarzyna Zajęcia dodatkowe dla obcokrajowca – edukacja wczesnoszkolna obcokrajowcy piątek
14.50 – 15.35
15. Kwiatkowska Klaudia Zajęcia dodatkowe z pierwszej pomocy przedmedycznej klasa IVe środa
8.00 – 8.45
9
16. Marzec Beata Zajęcia ppp
Zajęcia z rewalidacji
klasa 3a i 3c wtorek
12.55 – 13.40
17. Mentel Grzegorz Zajęcia z piłki ręcznej klasy II – IV
dziewcząt i chłopców
wtorek – 15.00 – 16.30
czwartek – 15.00 – 16.30
sobota – 10.30 – 12.00
SG
18. Mentel Grzegorz Zajęcia z piłki ręcznej klasa VIII
chłopcy
środa – 16.30 – 18.00
piątek – 16.30 – 18.00
sobota – 9.00 – 10.30
SG
19. Misztal Ewa Kółko geograficzne – „Spotkania
z geografią”
poniedziałek
14.50 – 15.35
9
20. Morka Piotr Piłka siatkowa dziewczęta klas VI poniedziałek, środa, czwartek
16.30 – 18.00
SG
21. Nowak Magdalena Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego
w formie konsultacji, dodatkowych wyjaśnień lub możliwości poprawy
klasy VII i VIII piątek
14.50 – 15.35
22. Piśkiewicz- Wawrzak Justyna Zajęcia dydaktyczno – wyrówanawcze
z matematyki (ppp)
klasy VI środa
13.55 – 14.40
23. Piśkiewicz- Wawrzak Justyna Zajęcia dydaktyczno – wyrówanawcze
z matematyki (ppp)
klasy VII środa
14.50 – 15.35
24. Piśkiewicz- Wawrzak Justyna Zajęcia dodatkowe z matematyki dla obcokrajowców obcokrajowcy piątek
10.45 – 11.30
25. Spieczyński Michał Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
z j. polskiego
klasa IVb środa
8.00 – 8.45
12
26. Szydło Marzena Kółko muzyczne wszystkie klasy poniedziałek, środa
13.45 – 15.15
21
27. Szydło Marzena Rewalidacja Id
IIIa
IIIa
VIIIc
wtorek 12.55 – 14.40
czw., pt. 13.55 – 14.40
czwartek 8.55 – 9.40
czwartek 14.50 – 16.30
21
21
13
21
28. Szymiec Katarzyna OPP nr1 (Ognisko Pracy Pozaszkolnej) – IMPRESJE – zajęcia zintegrowane
z elementami tańca
środa
12.35 – 14.25
29. Trajer Marta Zajęcia wyrównawcze klasy I – III piątek
10.45 – 11.30
30. Zabielny Magdalena Zajęcia dodatkowe – tenis stołowy zainteresowani uczniowie środa
14.40 – 15.40
SG
31. Żak Magdalena Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego „Speak up, mate!” klasy VI – VIII czwartek
14.50 – 15.35

Wydrukuj tę stronę