Karta zgłoszenia

Zgodnie z Zarządzeniem MEN z dnia 19.02.2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. U. Nr 23 poz.223) – informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny – są zbierane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Dane są udostępnione wyłącznie nauczycielom oddziału przedszkolnego, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. Na zebranie poniższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 6-CIO LETNIEGO
W REJONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42

 

pobierz plik w formacie (pdf)
pobierz plik w formacie (doc)


Aneks do karty zgłoszenia

pobierz plik w formacie (pdf)
pobierz plik w formacie (doc)

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści