Zawieszenie strajku

Zawieszenie strajku

W związku z zawieszeniem strajku w sobotę 27 kwietnia 2019 r. informujemy, że zajęcia od poniedziałku 29 kwietnia będą

w naszej szkole odbywały się zgodnie z planem.

Dziękujemy za słowa wsparcia i zrozumienie w tej trudnej dla wszystkich sytuacji.

Egzamin ósmoklasisty

Posted on: czw., 04/11/2019 - 09:44 By: administrator

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu informuje, iż egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem. W dniu 15.04. 2019 r. uczniowie przystąpią do egzaminu z języka polskiego, 16.04. - z matematyki, 17.04 - z języka angielskiego. Uczniowie zgłaszają się do szkoły o godzinie 8:15. Mają posiadać: dokument tożsamości, co najmniej 2 długopisy z czarnym atramentem.  Dodatkowo na każdym egzaminie mogą posiadać małą butelkę wody mineralnej - niegazowanej, a na egzaminie z matematyki - linijkę. Uczeń nie może posiadać przy sobie ŻADNYCH urządzeń telekomunikacyjnych.

LIST DO RODZICÓW UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

Posted on: pt., 04/05/2019 - 17:02 By: admin

Sosnowiec, dn. 5.04.2019 r.

Szanowni Rodzice Uczniów Naszej Szkoły.

W związku z tym, że prawdopodobnie od poniedziałku 8.04.2019 r. pracownicy szkoły przystąpi do strajku, może nastąpić odwołanie zajęć lekcyjnych. Zwracam się do Państwa z prośbą o przewidzenie możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki. Może dojść do sytuacji, w której opieka w świetlicy szkolnej będzie niemożliwa, jeśli liczba uczniów przekroczy dopuszczalne maksimum. Bardzo proszę o zrozumienie w tej trudnej sytuacji.

W przypadku, kiedy dziecko zgłosi się do szkoły oraz jeśli liczba uczniów przekroczy dopuszczalne maksimum zwracam się z prośbą o dostarczenie poniższego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.

Na czas planowanego przez nauczycieli strajku samorządowe instytucje: Miejska Biblioteka Publiczna i jej filie, Teatr Zagłębia, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowieckie Centrum Sztuki-Zamek Sielecki, Miejski Klub „Maczki”, Miejski Klub im. Kiepury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Ognisko Pracy Pozaszkolnej będą otwarte dla uczniów. Swoją pomoc zadeklarowały również Wyższa Szkoła „Humanitas” oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu
mgr Małgorzata Urban

Darmowe zajęcia przygotowano dla kilkuset dzieci i młodzieży w różnym wieku. – Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby w tym czasie rodzice, którzy nie są w stanie zapewnić opieki swoim pociechom mogli spokojnie pracować. Chciałbym serdecznie podziękować za pomoc – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Pieczę nad właściwym skoordynowaniu opieki nad dziećmi zapewnią urzędnicy, którzy – w razie potrzeby – zajmą się również ewentualnym transportem między placówkami przy wsparciu PKM-u Sosnowiec. Władze miasta podjęły także decyzję o zorganizowaniu pomocy, z której będą mogli skorzystać pracownicy Urzędu Miejskiego. Rodzice, którzy nie mogą zapewnić swoim pociechom opieki podczas strajku mogą przyprowadzić dzieci do pracy.

Apelujemy także do innych instytucji i przedsiębiorców, aby również spróbowali zorganizować opiekę dla dzieci swoich pracowników – wyjaśnia Zbigniew Byszewski, I zastępca prezydenta Sosnowca.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu pod numerami telefonów: (32) 296 06 42, 296 06 33, 296 06 34, 296 06 35.

Subskrybuj