VIII DIECEZJALNY KONKURS „Św. Jan Paweł II – Promieniowanie ojcostwa”

VIII DIECEZJALNY KONKURS „Św. Jan Paweł II – Promieniowanie ojcostwa”

HONOROWY PATRONAT:

JE Ks. Bp dr Piotr Skucha

ADRESACI:

Uczniowie szkół podstawowych z klas I – VIII

ORGANIZATORZY:

Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu, ul. B. Prusa 253a

sp42@sosnowiec.edu.pl, tel. 32/263-35-82, fax. (32) 750-87-42

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

CELE:

Subskrybuj