Comenius – Druga Edycja

Temat: Socjalne i społeczne przygotowanie uczniów do życia w zróżnicowanej Europie.

Koordynator projektu: Szkoła podstawowa z Rumunii

 

Kraje uczestniczące w projekcie:

Rumunia(Vaslui), Polska, Grecja(Rethymno), Litwa(Mazeikiai), Portugalia(Monterom-o-Novo), Turcja(Kahramanmaras), Hiszpania(Santo Domingo)

 

Opis projektu:

Wielokulturowość obecna w klasie wymaga od nauczycieli zastosowania takich metod aby ta wielokulturowość przyczyniła się do wykształcenia w uczniach właściwych kompetencji socjalnych i społecznych.

Obecność w każdej szkole partnerskiej grup uczniów zagrożonych różnymi problemami (Turcja i Rumunia– problemy ekonomiczno-socjalne; Hiszpania – uczniowie niepełnosprawni; Grecja, Hiszpania i Włochy – imigranci, Polska i Rumunia – eurosieroty; Rumunia i Turcja- uczniowie należący do mniejszości etnicznych) to kolejne wyzwanie, które podejmiemy w ramach tego projektu.

Szkoły partnerskie opracują strategie, które pomogą stworzyć równe szanse dla wszystkich uczniów. Strategie te zostaną opracowane w formie przewodnika metodologicznego.

Organizacja nauczania w obecnej formie nie zawsze pozwala na zdobycie przez uczniów kluczowych kompetencji.

Projekt sugeruje podejście interdyscyplinarne z wykorzystaniem różnorodnych sytuacji, które pomogą dzieciom lepiej zrozumieć świat.

Wszystkie szkoły partnerskie będą ze sobą współpracować.

 

Cel:

Promować współpracę pomiędzy 7 szkołami partnerskimi z Unii Europejskiej w celu opracowania nowego podejścia pedagogicznego pozwalającego na kształtowanie u uczniów kompetencji społecznych i socjalnych jako przyszłych aktywnych obywateli Europy.

 

Szczegółowe  osiągnięcia:

 

  1. Rozwijanie u uczniów kompetencji społecznych i socjalnych w połączeniu z innymi umiejętnościami (komunikacją, znajomością obsługi komputera, umiejętnością uczenia się, świadomością kulturową) w ramach współpracy 7 szkół partnerskich.
  2. Doskonalenie u nauczycieli umiejętności wdrażania metod pedagogicznych w ramach dobrej praktyki wśród szkół partnerskich .
  3. Wzbogacenie oferty edukacyjnej nowymi zajęciami i podnoszenie jakości pracy szkoły.
  4. Promowanie wartości europejskich, wielokulturowości i różnorodności; przygotowanie aktywnych obywateli.
  5. Rozwiązywanie problemów związanych z manifestowaniem nietolerancji, agresji ,rasizmu i  ksenofobii.

 

Przedmioty, na których będzie realizowany projekt: historia, przyroda, informatyka, język ojczysty i język angielski, godziny wychowawcze.

 

Każda szkoła partnerska powoła zespół, przygotuje plan współpracy ze środowiskiem lokalnym, wybierze miejsce gdzie będą się odbywać zajęcia i spotkania poświęcone następującym tematom:

– edukacja środowiskowa (1 rok)
– wartości narodowe i europejskie (2 rok)

Działania prowadzone lokalnie będą omawiane podczas spotkań wszystkich partnerów, gdzie nastąpi wymiana dobrej praktyki.

Realizacja projektu odbywać się będzie na lekcjach i zajęciach dodatkowych.

Projekt opierał się będzie na współpracy nauczycieli, uczniów i środowiska lokalnego.

Na zakończenie projektu partnerzy wspólnie przygotują przewodnik poświęcony dobrej praktyce. Znajdzie się tam opis podjętych działań, zdobytych doświadczeń, stosowanej terminologii. Każda szkoła przygotuje własną broszurę.


Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści