Informacja dla rodziców

Odpłatność za obiady we wrześniu 2017 r.

17 x 2,80 zł = 47,60 zł

W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole nie będzie dokonywany zwrot za niezjedzony obiad.

Wpłat proszę dokonywać najpóźniej do dnia 10 września 2017 r.

 

Na numer konta ING Bank Śląski 21 1050 1142 1000 0090 3109 9857

W tytule proszę podać: Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w tym terminie. Od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych będą naliczane i pobierane ustawowe odsetki, ponieważ Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2103 i poz. 2104 ) nakłada taki obowiązek na kierownika jednostki budżetowej.

 

    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści