Kadra pedagogiczna szkoły

Nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej nr 42 w Sosnowcu

 

Lp. Nazwisko i imię Nauczane klasy
Edukacja wczesnoszkolna
1. mgr Marta Trajer Ia
2. mgr Joanna Pełka Ib
3. mgr Katarzyna Kurek IIa
4. mgr Małgorzata Kozłowska IIb
5. mgr Anna Banaś IIc
6. Katarzyna Szymiec IIIa
7. Beata Marzec IIIb
8. mgr Aleksandra Żyłka – Szczepańska IIIc
Język polski
1. mgr Dorota Baryś VIb, VIIIa, VIIId, VIIIe
2. mgr Renata Wadowska – Małek IVa, IVb, VIa
3. mgr Barbara Kłos IVd, VIIIb, VIIIc
4. mgr Lidia Polańska- Aleksandrowicz IVc, Vb, VIc
5. mgr Michał Spieczyński Va, Vc, VIIa, VIIb
Język angielski
1. mgr Drynda Emilia Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVb, IVd, Va, VIIIb
2. mgr Aleksandra Bonek – Sikorska IVa, Vc, VIa, VIIa, VIIIa, VIIIe
3. mgr Sylwia Rubik – Adamczuk IIc, IIIc, Vb, VIc, VIIb, VIIIc, VIIId
4. mgr Lidia Polańska- Aleksandrowicz IVc
5. mgr Magdalena Żak VIb
6. mgr Renata Reczko Ia
Język niemiecki
1. mgr Magdalena Nowak VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId, VIIIe
Matematyka
1. mgr Agnieszka Czernek VIc
2. mgr Justyna Baran IVb, IVd, Vc, VIIa, VIIId, VIIIe
3. mgr inż. Teresa Stochel IVa, Va, VIa
4. mgr inż. Tomasz Gołuchowski IVc, VIIb, VIIIa, VIIIb, VIIIc
5. mgr inż. Robert Śmidowicz Vb, VIb
Fizyka
1. mgr Jolanta Czapla VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId, VIIIe
Przyroda
1. mgr Ewa Misztal IVa, IVb
2. mgr Marzena Szydło IVc, IVd
Chemia
1. mgr Renata Kmita VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId, VIIIe
Biologia
1. mgr Renata Kmita Va, Vc, VIa, VIb
2. mgr Mariusz Wardyniec Va, VIc, VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId, VIIIe,
Geografia
1. mgr Ewa Misztal Va, Vb, Vc, VIb, VIc,VIIa, VIIc, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe
2. mgr Marzena Szydło VIa, VIIIc
Historia
1. mgr Magdalena Żak IVa, IVb, IVc, IVd, Va, Vb, Vc, VIa, VIb, VIc, VIIa, VIIb
2. mgr Marcin Morawiec VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId, VIIIe
Wiedza o społeczeństwie (WOS)
1. mgr Anna Malczewska VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId, VIIIe
Religia
1. mgr Ewa Felis IIIa, IIIb, IIIc, Va, Vb, Vc, VIb, VIIa, VIIb
2. mgr Klaudia Kwiatkowska IIa, IIb, IIc, IVa, IVb, IVc, IVd, VIa, VIc
3. ks. Flak Tomasz VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId, VIIIe
4. ks. Marek Skórski Ia, Ib
Plastyka
1. mgr Ewa Małysa IVa, IVb, IVc, IVd, Va, Vb, Vc, VIa, VIb, VIc, VIIa, VIIb
Muzyka
1. mgr Marzena Szydło IVa, IVb, IVc, IVd, Va, Vb, Vc, VIa, VIb, VIc, VIIa, VIIb
Informatyka
1. mgr Danuta Kiełb VIb, VIc, VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId, VIIIe
2. mgr Małgorzata Kozłowska IVa, IVb, IVc, IVd
3. mgr Piotr Morka Vb, Vc
4. mgr Krzysztof Filipiak Va, VIa
Technika
1. mgr Aneta Panek IVa, IVb, IVc, IVd, Va, Vb, Vc, VIa, VIb
Wychowanie fizyczne
1. mgr Barbara Dyrka Vb, VIc
2. mgr Piotr Morka IVd, Vc, VIb, VIIIb, VIIIc
3. mgr Krzysztof Filipiak IVc, Va, VIIIa
4. mgr Grzegorz Mentel IVa, VIa, VIIa
5. mgr Magdalena Zabielny Ib, IVb, VIIb, VIIId, VIIIe
Wychowanie do życia w rodzinie
1. mgr Barbara Dyrka IVa, IVb, IVc, Va, Vb, Vc, VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId,  VIIIe
Etyka
1. mgr Mariusz Wardyniec grupa uczestnicząca na zajęcia
Edukacja dla bezpieczęństwa (EBD)
1. mgr Mariusz Wardyniec VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId, VIIIe
Doradztwo zawodowe
1. mgr Jolanta Czapla VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId, VIIIe
Wychowawcy świetlicy szkolnej
1. mgr Katarzyna Ślęzak Uczniowie uczestniczący
w zajęciach świetlicy szkolnej
2. mgr Aleksandra Straszny
3. Agnieszka Micke
4. mgr Aneta Panek
5. mgr Ewa Małysa
6. mgr Magdalena Zabielny
Pedagog szkolny
1. mgr Marzena Fornalczyk  
2. mgr Katarzyna Ślęzak – pedagog specjalny
3. mgr Małgorzata Pacia – wspomaganie
Psycholog szkolny
1. mgr Magdalena Fąfara
Logopeda
1.
Biblioteka szkolna
1. mgr Renata Reczko

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści