Kadra pedagogiczna szkoły

Nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej nr 42 w Sosnowcu

 

Lp. Nazwisko i imię Nauczane klasy
Edukacja wczesnoszkolna
1. mgr Aleksandra Szczepańska
Ia
2. Katarzyna Szymiec Ib
3. mgr Sylwia Wasiel
Ic
4. mgr Marta Trajer IIa
5. mgr Joanna Pełka
IIb
6. mgr Katarzyna Kurek IIIa
7. mgr Aneta Panek IIIb
8. mgr Anna Banaś IIIc
Język polski
1. mgr Renata Wadowska – Małek IVa, Va, Vb, VIIa
2. mgr Barbara Kłos IVb, IVc, Vd, VIIb
3. mgr Lidia Polańska- Aleksandrowicz Vc, VIb, VIIc
4. mgr Michał Spieczyński VIa, VIc, VIIIa, VIIIb
Język angielski
1. mgr Drynda Emilia IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb, Vb, Vd, VIa, VIIIa
2. mgr Sylwia Rubik – Adamczuk Ia, Ic, IIIc, IVc, Va, VIb, VIIa, VIIc, VIIIb
3. mgr Lidia Polańska- Aleksandrowicz Ib, Vc, VIc
4. mgr Magdalena Żak VIIb
5. mgr Renata Reczko IIa
Język niemiecki
1. mgr Magdalena Nowak VIIa, VIIb, VIIc, VIIIa, VIIIb
Matematyka
1. mgr Agnieszka Czernek VIIc
2. mgr Justyna Baran Vb, Vd, VIc, VIIIa
3. mgr Justyna Piśkiewicz – Wawrzak IVb, Va, VIa, VIIa
4. mgr inż. Tomasz Gołuchowski IVa, IVc, Vc, VIIIa
5. mgr inż. Robert Śmidowicz VIb, VIIb
Fizyka
1. mgr Jolanta Czapla VIIa, VIIb, VIIc, VIIIa, VIIIb
Przyroda
1. mgr Ewa Misztal IVb, IVc
2. mgr Marzena Szydło IVa
Chemia
1. mgr Renata Kmita VIIa, VIIb, VIIc, VIIIa, VIIIb
Biologia
1. mgr Renata Kmita Va, Vb, Vc, Vd, VIa, VIb, VIc, VIIa, VIIb, VIIc, VIIIa, VIIIb
Geografia
1. mgr Ewa Misztal Va, Vb, Vc, VIa, VIb, VIc,VIIb, VIIc, VIIIa, VIIIb
2. mgr Marzena Szydło VIIa
Historia
1. mgr Magdalena Żak IVa, IVb, IVc, Va, Vb, Vc, Vd, VIa, VIb, VIc, VIIa, VIIb, VIIc
2. mgr Marcin Morawiec VIIIa, VIIIb
Wiedza o społeczeństwie (WOS)
1. mgr Marcin Morawiec VIIIa, VIIIb
Religia
1. mgr Ewa Felis IIa, IIb, Va, Vb, Vc, Vd
2. ks. Szlezinger Karol IIIa, IIIb, IIIc, IVa, IVb, IVc, VIa, VIb, VIc
3. ks. Flak Tomasz VIIa, VIIb, VIIc, VIIIa, VIIIb
4. ks. Marek Skórski Ia, Ib, Ic
Plastyka
1. mgr Ewa Małysa IVa, IVb, IVc, Va, Vb, Vc, Vd, VIa, VIb, VIc, VIIa, VIIb, VIIc
Muzyka
1. mgr Marzena Szydło IVa, IVb, IVc, Va, Vb, Vc, Vd, VIa, VIb, VIc, VIIa, VIIb, VIIc
Informatyka
1. mgr Danuta Kiełb IVa, VIa, VIb, VIc, VIIa, VIIb, VIIc, VIIIa, VIIIb
2. mgr inż. Robert Śmidowicz IVb, IVc, Va, Vb, Vc, Vd
Technika
1. mgr Aneta Panek Va, Vb, VIa, VIb, VIc
2. mgr inż. Tomasz Gołuchowski IVa, IVb, IVc, Vc, Vd
Wychowanie fizyczne
1. mgr Barbara Dyrka IIb, VIb, VIIc
2. mgr Piotr Morka IVb, Vd, VIc, VIIb, VIIIb
3. mgr Krzysztof Filipiak IVa, IVc, Vb, Vc, VIa
4. mgr Grzegorz Mentel Va, VIIa, VIIIa
Wychowanie do życia w rodzinie
1. mgr Barbara Dyrka IVa, IVb, IVc, Va, Vb, Vc, Vd, VIa, VIb, VIc, VIIa, VIIb, VIIc, VIIIa,  VIIIb
Etyka
1. mgr Michał Spieczyński grupa uczestnicząca na zajęcia
Edukacja dla bezpieczęństwa (EBD)
1. mgr Anna Chełczyńska VIIIa, VIIIb
Doradztwo zawodowe
1. mgr Jolanta Czapla VIIa, VIIb, VIIc, VIIIa, VIIIb
Wychowawcy świetlicy szkolnej
1. mgr Katarzyna Ślęzak Uczniowie uczestniczący
w zajęciach świetlicy szkolnej
2. mgr Aleksandra Straszny
3. Agnieszka Micke
4. mgr Małgorzata Kozłowska
5.
6.
Pedagog szkolny
1. mgr Marzena Fornalczyk  
2. mgr Katarzyna Ślęzak – pedagog specjalny
3. mgr Małgorzata Pacia – wspomaganie
Psycholog szkolny
1. mgr Magdalena Fąfara
Logopeda
1. mgr Burawa Dorota
Biblioteka szkolna
1. mgr Renata Reczko

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści