Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz szkolny na rok 2018/2019
03.09.2018 r.
12.10.2018 r.
26.11.2018 r. do 28.11.2018 r.
23.12.2018 r.
24.12.2018 r. do 31.12.2018 r.
11.02.2019 r. do 24.02.2019 r.
15.04.2019 r. do 17.04.2019 r.
18.03.2019 r. do 23.04.2019 r.
21.06.2019 r.
24.06.2019 r. do 31.08.2019 r.
– Rozpoczęcie roku szkolnego
– pasowanie na ucznia szkoły
– Próbny egzamin ósmoklasisty
– Jasełka i wigilia szkolna
– Przerwa świąteczna
– Ferie zimowe
– Egzamin ósmoklasisty
– Wiosenna przerwa świąteczna
– Zakończenie zajęć dydaktycznych
– Ferie letnie
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (bez odpracowywania) na podstawie Rozporządzenia MEN z 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186 poz. 1245)
01.11.2018 r. (czwartek)
02.11.2018 r. (piątek)
21.12.2018 r. (piątek)
15-17.04.2019 (pn, wt, śr)
01.05.2019 r. (środa)
02.05.2019 r. (czwartek)
03.05.2019 r. (piątek)
20.06.2019 r. (czwartek)
– Dzień Wszystkich Świętych (dzień wolny)
– Dzień Zaduszny (dzień dodatkowo wolny)
– Jasełka i Wigilia szkolna (zajęcia opiek.- wychow.)
– Egzamin ósmoklasisty (dni dodatkowo wolne)
– Święto Pracy (dzień wolny)
dzień dodatkowo wolny
– Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny)
– Boże Ciało (dzień wolny)
W dniach dodatkowo wolnych będą organizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
(świetlica czynna od 7.00 do 17.00)
Podział Roku Szkolnego:
I okres
II okres
– 03.09.2018 r. – 20.01.2019 r.
– 21.01.2019 r. – 21.06.2019 r.
wystawienie ostatecznych ocen za I okres – 16.01.2019
wystawienie ostatecznych ocen za II okres – 05.06.2019
konferencja klasyfikacyjna za I okres – 21.01.2019
konferencja klasyfikacyjna za II okres – 10.06.2019

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści