menu

Jadłospis

 

Jadłospis

Jadłospis

Jadłospis 11.03- 15.03.2019 w formacie doc

Jadłospis 11.03- 15.03.2019 w formacie pdf

Jadłospis 18.03- 22.03.2019 w formacie doc

Jadłospis 18.03- 22.03.2019 w formacie pdf

jadłospis 25.03- 29.03.19 w formacie doc

jadłospis 25.03- 29.03.19 w formacie pdf

 

 

Odpłatność za obiady Marzec 2019 r.

21 x 3,00 zł = 63,00 zł

W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole nie będzie dokonywany zwrot za niezjedzony obiad.

Zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole przyjmowane są:

od Poniedziałku do Piątku w godz. od 700 do 800 pod nr tel. 690-450-615.

Proszę dokonywać zgłoszeń telefonicznie lub osobiście u intendenta.

Szkoła nie przyjmuje zgłoszeń sms. !!!

Wpłat proszę dokonywać najpóźniej do dnia 10 marca 2019 r.

Na numer konta PKO BP SA 83 1020 2313 0000 3502 0579 6521 W tytule proszę podać: Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza. Proszę nie dokonywać samodzielnych korekt odnośnie wpłaty za żywienie. Informacje dotyczące żywienia pod nr tel. 690-450-615 w godz. od 700 do 900

Prosimy o dokonywanie wpłat w tym terminie.

Od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych będą naliczane i pobierane ustawowe odsetki, ponieważ Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2103 i poz. 2104 ) nakłada taki obowiązek na kierownika jednostki budżetowej.