VIII DIECEZJALNY KONKURS „Św. Jan Paweł II – Promieniowanie ojcostwa”

HONOROWY PATRONAT:

JE Ks. Bp dr Piotr Skucha

ADRESACI:

Uczniowie szkół podstawowych z klas I – VIII

ORGANIZATORZY:

Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu, ul. B. Prusa 253a

sp42@sosnowiec.edu.pl, tel. 32/263-35-82, fax. (32) 750-87-42

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

CELE:

  • zapoznanie z życiem i nauczaniem św. Jana Pawła II,
  • przybliżenie przesłania XVIII Dnia Papieskiego,
  • przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu św. Jana Pawła II,
  • upamiętnienie 40.rocznicy wyboru kard. K. Wojtyły na papieża oraz 60. rocznicy jego sakry biskupiej,
  • kształtowanie postawy wdzięczności za dar pontyfikatu i kanonizacji papieża Polaka, inspirowanie uczniów do poszukiwania właściwych wzorców postępowania w życiu osobistym i społecznym,
  • kształtowanie postawy miłosierdzia w życiu osobistym i społecznym,
  • zachęta do podążania drogą świętości,
  • prezentacja umiejętności uczniów,
  • rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.

ZASADY UCZESTNICTWA:

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

1. Plastyczna - dla uczniów klas I-III

2. Wiedza na temat św. Jana Pawła II - dla uczniów klas IV-VIII

KATEGORIA PLASTYCZNA:

Indywidualna praca płaska wykonana w technice: rysunek (może być wykonany ołówkiem, kredkami różnego typu, węglem lub suchy pastel – powinien być utrwalony), malarstwo, collage, wydzieranka, wyklejanka (pod warunkiem ścisłego przylegania wszystkich elementów do płaszczyzny kartki), z wyłączeniem plasteliny oraz materiałów sypkich; format - A3 lub A4.


Kryteria oceniania:
- zgodność pracy w tematyką konkursu,

- inwencja twórcza,
- estetyka i samodzielność wykonania.


Do dnia 21.05.2019 r. należy przesłać 4 prace z danej szkoły na adres: Szkoła Podstawowa nr 42, 41-219 Sosnowiec, ul. Prusa 253a, opatrzone metryczką, która powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, nauczyciel prowadzący, tel. kontaktowy i e-mail do nauczyciela. Wręczenie nagród odbędzie się dn. 07.06.2019 r. (piątek). Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni o ich odbiorze indywidualnym zaproszeniem skierowanym na adres szkoły.

KATEGORIA WIEDZY O JANIE PAWLE II:

Do dnia 09.05.2019 r. należy zgłosić maksymalnie 4 uczestników z danej szkoły. Dnia 21.05.2019 r. (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 42 ul. B. Prusa 253a o godzinie 13:00 uczniowie piszą test.
Wręczenie nagród odbędzie się dn. 07.06.2019 r. (piątek). Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni o ich odbiorze indywidualnym zaproszeniem skierowanym na adres szkoły.

OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES TEMATYCZNY - MATERIAŁY DO POBRANIA:
Wszystkie materiały konkursowe, zawierające biografię św. Jana Pawła II oraz dodatkowe lektury uzupełniające, w oparciu o które zostanie opracowany test konkursowy, będą dostępne w formie wydruku w Wydziale Katechetycznym, oraz w zakładce DIECEZJALNE KONKURSY 2018/19 na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu - http://sp42.sosnowiec.pl/

 

UWAGI:
Prace konkursowe ocenia jury powołane przez organizatora konkursu.
Jury zastrzega sobie prawo fotografowania oraz rejestracji prezentacji.
Prace plastyczne, jeśli nie zostaną odebrane do dnia 20.06.2019 r., przechodzą na własność organizatora. Autorzy wyrażają zgodę na prezentację ich prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

 

KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr Ewa Felis - tel. 530-271-889; e-mail: ewafelis63@gmail.com
mgr Klaudia Kwiatkowska - tel. 783-291-210; e-mail: kwiatekdg@op.pl

 

ZGŁOSZENIA uczestników w Kategoria: wiedza o Janie Pawle II prosimy przesyłać tylko na adres e-mailowy koordynatorów konkursu. Powinny ono zawierać następujące informacje: nazwa szkoły (dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail), imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz telefon kontaktowy i e-mail, imię i nazwisko ucznia/klasa.

 

Materiały do pobrania:

Biografia w formacie docx

Biografia w formacie pdf