Apel do Rodziców: Protestujemy, bo chcemy uczyć.

Strajk nauczycieli