Sprawozdanie finansowe za 2018 r

Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu informuje, że:
Sprawozdanie finansowe za 2018 r.jest udostępnione na stronie BIP Urzędu Miasta Sosnowiec.


 Barbara Czapla
 CUW Sosnowiec
 Sekretariat
 Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu