Informujemy Rodziców/Opiekunów zainteresowanych zapisaniem dziecka na świetlicę szkolną w roku szkolnym 2019/2020, że termin  składania dokumentów upływa

14 czerwca 2019.

Kartę zapisu dziecka można pobrać ze świetlicy szkolnej lub wydrukować. Karta do wydrukowania znajduje się na stronie internetowej szkoły https://sp42.sosnowiec.pl/  w zakładce „Dla rodziców-świetlica szkolna- karta świetlicy”.

Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem Świetlicy.