PROCEDURA postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego lub prywatnego na terenie szkoły.