Informujemy Rodziców/Opiekunów zainteresowanych 
zapisaniem dziecka na obiady w roku szkolnym 2019/2020,
        o dostarczeniu karty zgłoszenia na obiady do sekretariatu szkoły
                  lub świetlicy szkolnej do dnia 15.08.2019 r.

Kartę zapisu dziecka na obiady można pobrać w sekretariacie szkoły, świetlicy szkolnej lub wydrukować. Karta do wydruku znajduje się na stronie internetowej szkoły http://sp42.sosnowiec.pl  w zakładce ,,dla rodziców’’ korzystanie z wyżywienia.
Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem żywienia.