Dyrekcja szkoły

Wicedyrektor Szkoły Agnieszka Czernek

Dyrektor szkoły

mgr Agnieszka Czernek

 

mgr Joanna Pełka Wicedyrektor Szkoły mgr inż.Robert Śmidowicz

Wicedyrektor Szkoły

mgr Joanna Pełka

Wicedyrektor Szkoły

mgr inż. Robert Śmidowicz

 

 

Kierownik świetlicy: mgr Katarzyna Ślęzak