GRONO PEDAGOGICZNE ROK SZKOLNY 2018/2019

Edukacja wczesnoszkolna

 1. mgr Anna Banaś

 2. Ewa Magdziak

 3. mgr Małgorzata Kozłowska

 4. Beata Marzec

 5. mgr Aleksandra Straszny

 6. Katarzyna Szymiec

 7. mgr Aleksandra Żyłka-Szczepańska

 8. mgr Michał Spieczyński

Język polski

 1. mgr Magdalena Kawka

 2. mgr Dorota Baryś

 3. mgr Sylwia Wasiel

 4. mgr Renata Wadowska

 5. mgr Barbara Kłos

 6. mgr Michał Spieczyński

Język angielski

 1. mgr Aleksandra Bonek – Sikorska

 2. mgr Sylwia Rubik – Adamczuk

 3. mgr Renata Reczko

 4. mgr Ewa Kubica

 5. mgr Magdalena Żak

Język niemiecki

 1. mgr Magdalena Nowak

Matematyka

 1. mgr Agnieszka Czernek

 2. mgr inż. Katarzyna Dziąbek

 3. mgr Justyna Piśkiewicz – Wawrzak

 4. mgr inż. Tomasz Gołuchowski

 5. mgr inż. Robert Śmidowicz

Fizyka

 1. mgr Jolanta Czapla

Przyroda

 1. mgr Elżbieta Kupczyńska

 2. mgr Ewa Misztal

 3. mgr Marzena Szydło

Chemia

 1. mgr Renata Kmita

Biologia

 1. mgr Renata Kmita

 2. mgr Elżbieta Kupczyńska

Geografia

 1. mgr Ewa Misztal

Historia

 1. mgr Magdalena Żak

 2. mgr Jadwiga Felczak

 3. mgr Marcin Morawiec

Historia i społeczeństwo

 1. mgr Magdalena Żak

Religia

 1. mgr Ewa Felis

 2. mgr Klaudia Kwiatkowska

 3. ks. Jakub Gąsienica-Jacków

Plastyka

 1. mgr Małgorzata Urban

 2. mgr Ewa Małysa

Edukacja plastyczna

 1. mgr Ewa Małysa

Muzyka

 1. mgr Marzena Szydło

Edukacja muzyczna

 1. mgr Anna Banaś

 2. Ewa Magdziak

Informatyka

 1. mgr Danuta Kiełb

 2. mgr Piotr Morka

Zajęcia komputerowe

 1. mgr Danuta Kiełb

 2. mgr Małgorzata Kozłowska

 3. mgr Krzysztof Filipiak

Zajęcia techniczne

 1. mgr Aneta Panek

Technika

 1. mgr Aneta Panek

Wychowanie fizyczne

 1. mgr Barbara Dyrka

 2. mgr Piotr Morka

 3. mgr Krzysztof Filipiak

 4. mgr Grzegorz Mentel

 5. mgr Magdalena Zabielny

 6. mgr Dorota Baryś

Wychowanie do życia w rodzinie

 1. mgr Barbara Dyrka

 2. mgr Anna Malczewska

Etyka

 1. mgr Anna Malczewska

Edukacja dla bezpieczęństwa (EBD)

 1. mgr Anna Malczewska

Doradztwo zawodowe

 1. mgr Anna Malczewska

Miłośnicy kultury włoskiej

 1. mgr Jadwiga Felczak

Klub miłośników sztuki

 1. mgr Ewa Małysa

Klub młodego technika

 1. mgr Aneta Panek

Klub młodego przedsiębiorcy

 1. mgr Anna Malczewska

Wychowawcy świetlicy szkolnej

 1. mgr Katarzyna Ślęzak

 2. Agnieszka Micke

 3. mgr Jadwiga Felczak

 4. mgr Magdalena Zabielny

 5. mgr Sylwia Wasiel

Pedagog szkolny

 1. mgr 

Obowiązki psychologa szkolnego

 1. mgr Barbara Łaskawiec

Logopeda

 1. mgr Magdalena Kawka

Biblioteka szkolna

 1. mgr Marzena Fornalczyk – Kluk