Plan pracy biblioteki

Rok szkolny 2023/2024

 

Prowadzenie ksiąg inwentarzowych biblioteki

Księga inwentarza głównego

Księga Podręczników – podręczniki do klas 1-8

Dowody wpływów, rejestr ubytków

 • Termin: rok szkolny 2023/2024

Prowadzenie dokumentacji biblioteki

Przygotowanie podręczników dla klas 1-8

 • Termin: sierpień/wrzesień 2023

Sporządzenie planu pracy na rok szkolny 2023/20224

 • Termin: sierpień 2023

Statystyka dzienna, miesięczna, półroczna, roczna

 • Termin: rok szkolny 2023/2024

Sprawozdanie roczne w oparciu o plan pracy i statystykę czytelnictwa

 • Termin: czerwiec 2024

Gromadzenie i konserwacja zbiorów

Gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami

Ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami

Konserwacja księgozbioru

Gromadzenie książek – darów od czytelników, przygotowanie protokołów darowizn, wprowadzenie książek do księgi inwentarza głównego oraz opracowanie nowych pozycji książkowych

Selekcja księgozbioru –przygotowanie spisu kasacji, przekazanie książek na makulaturę

 • Termin: rok szkolny 2023/2024

Warsztat informacyjny biblioteki

Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, tekstowych i rzeczowych.

Udzielanie porad w wyborach czytelniczych.

Promowanie biblioteki, książek i innych dokumentów:

– gazetki, wystawki, konkursy- wspieranie czytelnictwa.

 • Termin: rok szkolny 2023/2024

Udostępnianie zbiorów

Uaktualnienie kartoteki czytelników

 • Termin: wrzesień 2023

Założenie kartoteki uczniów klas I

 • Termin: październik 2023

Wypożyczenia książek dla uczniów klas 1-8

 • Termin: rok szkolny 2023/2024

Organizacja udostępniania zbiorów dla wszystkich uczniów

 • Termin: wrzesień 2023-czerwiec 2024

Prowadzenie kartoteki czytelników

 • Termin : rok szkolny 2023/24

 Praca pedagogiczna z czytelnikiem

Udostępnianie zbiorów biblioteki

Rozmowy indywidualne z czytelnikami

Udzielanie wskazówek i porad bibliotecznych i bibliograficznych

Przygotowywanie materiałów dla uczniów i nauczycieli na lekcje, do referatów, konkursów, projektów, warsztatów, uroczystości…

Propagowanie nowości czytelniczych, prasy szkolnej oraz ważnych wydarzeń

–wystawki dla uczniów i pracowników szkoły

Zajęcia czytelnicze wg potrzeb szkoły

Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną

 • Termin realizacji : rok szkolny 2023/2024

Zadania wynikające z harmonogramu działań szkoły

Prowadzenie Koła Przyjaciół Biblioteki                                                                   

Uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klas I

Termin: listopad 2023

Organizacja kącika czytelniczego dla najmłodszych w szkolnej bibliotece.

Lekcje biblioteczne w klasach 1-8

Dzień Kropki

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych –przygotowanie gazetki ściennej o tematyce bibliotecznej, oraz lekcji bibliotecznych

 • Termin :   październik 2023

Międzynarodowy Dzień Kropki

 • Termin: wrzesień 2023

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

 • Termin: kwiecień 2024

Wystawki okolicznościowe – święta, obchody, rocznice, wydarzenia szkolne …

 • Termin : rok szkolny 2023/2024

Renata Reczko

 •  

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści