Projekt 13.12.1981 Pamiętamy!

Motto projektu: „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”, przypomina, że powinniśmy znać i obchodzić rocznice ważnych wydarzeń historycznych. Celem obecnego projektu jest zapoznanie młodzieży z wydarzeniem bardzo bolesnym w naszej historii, mającym miejsce 40 lat temu, czyli z wprowadzeniem w Polsce STANU WOJENNEGO. W nocy z 12 na 13 grudnia WRON (Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego), na czele której stanął Wojciech Jaruzelski, podjęła działania zmierzające do przejęcia władzy w państwie, aresztowania działaczy opozycji, przede wszystkim związanych z NSZZ „Solidarność” oraz ograniczenia praw i wolności obywateli. Większość Polaków dowiedziała się o stanie wojennym rano, w niedzielę 13 grudnia, gdy o godzinie 9.00 zamiast telewizyjnego programu dla dzieci „Teleranek”, wyemitowano przemówienie Wojciecha Jaruzelskiego. Przeciwko obywatelom postawiono oddziały wojskowe i milicyjne. Zmilitaryzowano zakłady pracy (podjęcie w nich strajku było równoznaczne z dezercją, za co groziła kara śmierci). Zakazano strajków, manifestacji i innych akcji protestacyjnych. Wprowadzono godzinę milicyjną od 22.00 do 6.00. Nie działały telefony, wszystkie przesyłki pocztowe zostały objęte nadzorem. Zamknięte zostały granice kraju, bez specjalnej przepustki nie można było także opuścić miejsca zamieszkania. Zawieszono działalność wszystkich organizacji społecznych, w tym związków zawodowych. Telewizja i radio zostały objęte nadzorem wojskowym, zawieszono wydawanie większości gazet. Na kilka tygodni zawieszono także pracę szkół wyższych i lekcje w szkołach. Atmosferę grozy wzmogło pojawienie się czołgów i transporterów opancerzonych na ulicach. Wojsko i milicja otrzymały pozwolenie na użycie siły wobec obywateli. Najtragiczniejszym wydarzeniem stanu wojennego było otworzenie ognia do górników KWK „Wujek” w Katowicach (16 grudnia), którzy decydując się na strajk, chcieli pokazać swój sprzeciw wobec wprowadzenia stanu wojennego. Zginęło 9 z nich.

Jako jedno z działań w ramach projektu, w naszej szkole przygotowaliśmy wystawę/ kącik pamięci o wspomnianych wydarzeniach. Wykorzystaliśmy w niej prace oraz pamiątki, jakie dostarczyli nasi uczniowie (jeszcze raz bardzo wszystkim dziękujemy za zaangażowanie!) Zapraszamy do galerii zdjęć.

Marcin Morawiec, Magdalena Żak

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści