Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „PRZYSTAŃ

 1. KAŻDY UCZESTNIK ŚWIETLICY ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „PRZYSTAŃ”
 2. PUNKTUALNIE PRZYCHODZĘ NA ZAJĘCIA.
 3. AKTYWNIE UCZESTNICZĘ W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH NA ŚWIETLICY.
 4. SUMIENNIE WYKONUJĘ SWOJE OBOWIĄZKI I DOTRZYMUJĘ ZAWARTCH UMÓW.
 5. JESTEM ŻYCZLIWY, UCZYNNY I OCZEKUJĘ TEGO SAMEGO OD INNYCH.
 6. NIE UŻYWAM WULGARYZMÓW I NIE KŁAMIĘ
 7. Z SZACUNKIEM ODNOSZĘ SIĘ DO WYCHOWAWCÓW , KOLEŻANEK I KOLEGÓW.
 8. NIE WYŚMIEWAM KOLEGÓW I KOLEŻANEK.
 9. DBAM O SPRZĘT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY.
 10. DBAM O SWÓJ WYGLĄD, HIGIENĘ OSOBISTĄ, CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK NA ŚWIETLICY.
 11. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH NIE ZWALNIA MNIE Z SUMIENNEGO ORABIANIA ZADAŃ DOMOWYCH.
 12. UCZESTNIK ŚWIETLICY NIE MOŻE SAMOWOLNIE OPUŚCIĆ POMIESZCZENIA LUB MIEJSCA, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ GRUPA.
 13. O ZŁYM SAMOPOCZUCIU LUB KONTUZJI, INFORMUJEMY WYCHOWAWCĘ
 14. ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU ŚWIETLICY UCZEŃ ZOSTANIE WYKLUCZONY Z ZAJĘĆ W ŚWIETLICY.

JESTEM WYRÓŻNIANY I NAGRADZANY ZA:

 • WZOROWE ZACHOWANIE
 • POMOC PRZY SZYKOWANIU I SPRZĄTANIU PODWIECZORKÓW
 • SUMIENNE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW
 • POMYSŁOWOŚĆ I AKTYWNE ZACHOWANIE SIĘ PODCZAS ZAJĘĆ
 • UDZIAŁ W KONKURSACH

ZASŁUGUJĘ NA UPOMNIENIA I NAGANY ZA:

 • NIEPRZESTRZEGANIE ZALECEŃ WYCHOWAWCÓW
 • NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU
 • ZA WULGARYZMY I BÓJKI

MOGĘ ZOSTAĆ WYKLUCZONY Z ZAJĘĆ ŚWIETLICY ZA:

 • LEKCEWAŻĄCY STOSUNEK DO WYCHOWAWCÓW
 • ZAGRAŻANIE BEZPIECZEŃSTWU SWOJEMU I INNYCH
 • SAMOWOLNE WYJŚCIA Z ZAJĘĆ, BEZ ZGODY WYCHOWAWCÓW

pobierz (pdf)
pobierz (doc)

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści