Spotkanie z ekspertem

Złote Szkoły NBP
Lekcja z ekonomią Szkolna debata

Nasi Eksperci podczas ” Spotkań z ekspertami”
Spotkania z ekspertami – nagrania
Infografiki
Artykuły
Quiz
TEST wiedzy oraz umiejętności ekonomicznych
Krzyżówka
Prezentacje
Wywiad z ekspertem
Fotorelacja
Podziękowania

W ramach zadania Spotkania z ekspertem odbyło się 15 spotkań z ekspertami. Każde spotkanie dotyczyło innego zakresu wiedzy. Wszystkie spotkania przeprowadzono online na platformie Teams i Click Meeting. Spotkania zrealizowano w formie wykładu połączonego z warsztatem, uczniowie mogli realizować zaplanowane zadania przez ekspertów oraz zadawać pytania. Członkowie drużyny odpowiedzialni byli przede wszystkim za organizację spotkań, wybór ekspertów, realizację zadań wynikających ze spotkań-rezultatów. Każdy jednogłośnie stwierdził, że spotkania dostarczyły im ogromu wiedzy z zakresu finansów, oszczędzania, planowania, budżetu domowego, ubezpieczeń, emerytury, inwestowania od najmłodszych lat, sposobów na pomnażanie pieniędzy, wiedzą już jak dokonywać bezpiecznych zakupów, poznali prawa konsumenta, wiedzą jak założyć pierwsze konto bankowe, jak posługiwać sie kartą płatniczą, poznali sens procentu składanego, lokat, wiedzą co to jest inflacja, wiedzą też jak odkładać pieniądze na wyznaczony cel i jak ważna jest kontrola i planowanie wydatków. Co wyróżniało poszczególne spotkania:
17.02. Wstęp do bardzo ciekawego tematu, który pomoże zachęcić młodzież do regularnego oszczędzania i do budowania bezpiecznej, finansowej przyszłości. Cykl spotkań w tym temacie z pytaniami ” na żywo” od uczestników spotkania.
24.02. wykład obejmował prezentację oraz quiz Milionerzy. Przed spotkaniem odbył się test na temat ogólnej wiedzy ekonomicznej uczniów. Wykład prowadzony był w formie pogadanki, wraz z prezentacją przeplataną pytaniami oraz krótkim sprawdzianem spostrzegawczości. Podawane były przykłady z życia osób znanych, które nie zarządzały swoimi pieniędzmi w sposób efektywny i w efekcie traciły ogromne fortuny. Odziedziczona czy wielka fortuna nie jest gwarancją powodzenia w finansach. Sukces natomiast najczęściej osiągamy własną pracą i wiedzą jak wykorzystać zarobione pieniądze. Celem wykładu było uświadomienie, iż zarządzanie pieniędzmi dotyczy każdego z nas. Przekazane zostały informacje na temat rodzajów dochodów oraz typów wydatków, a także słuszności oszczędzania i funduszu bezpieczeństwa. Wydatki zostały pogrupowane w trzy typy: stałe, zmienne i opcjonalne. Wiedza ekonomiczna uczniów związana jest z ich zaangażowaniem w korzystaniu z usług finansowych oraz zarządzaniem swoimi pieniędzmi. Oczywiście, ekonomiczna wiedza uczniów wiąże się z wiedzą ich rodziców. Poprzez takie wykłady, wyrównujemy szanse uczniów, którzy nie wynoszą tej podstawowej wiedzy z domu, tak aby potrafili gospodarować budżetem osobistym, korzystali z usług finansowych dostępnych na rynku, potrafili inwestować, oszczędzać oraz wiedzieli, jakie są dostępne źródła dochodów. Na wykładzie podane zostały bardzo praktyczne rady jak wspomóc oszczędzanie oraz samoograniczanie. Podano 7 rad jak radzić sobie i przeciwdziałać impulsywnym zakupom niepotrzebnych rzeczy. Wykazano do czego służą nam systematyczne oszczędności – aby móc zrealizować duży zakup lub inwestycję, być przygotowanym na nagłe wydatki, czuć się bezpieczniej, swobodniej planować przyszłość i realizować marzenia. Celem wykładu jest przede wszystkim ukierunkowanie młodzieży aby dobrze zarządzali swoimi pieniędzmi, chętnie myśleli o swojej przyszłości, podejmowali świadome i odważne decyzje równocześnie posiadając wiedzę o zagrożeniach. W ramach “zadania domowego” uczniowie mają stworzyć własny budżet na 3-6 miesięcy wraz z uwzględnieniem “oszczędności” jako stałej miesięcznej pozycji budżetowej.
24.02. Pierwsza część wykładu dotyczyła  definicji oraz celu ubezpieczeń. Dowiedzieliśmy się, że  ubezpieczenie to rodzaj umowy  pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczonym. Oznacza to, że ubezpieczony wpłacając  umówione składki, kwoty  zapewnia sobie na wypadek zdarzenia losowego  lub przewidzianego w przyszłości  wypłatę świadczenia czy odszkodowania od ubezpieczyciela. Ubezpieczenia społeczne  natomiast to rodzaj ubezpieczeń, które  zapewnią Ci pieniądze, gdy nie będziesz mógł pracować. Pani Marta opowiedziała nam też o zadaniach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to instytucja państwowa, która zajmuje się ubezpieczeniami społecznymi. ZUS wypłaca świadczenia przez  określony czas (np. zasiłek  chorobowy, macierzyński) albo do końca życia (np. emeryturę). Pełni on funkcje ubezpieczeniowe, pokrywa potrzeby finansowe na określonych w przepisach zasadach np. gdy zachorujesz wypłaca ci zasiłek  chorobowy, gdy osiągniesz wiek emerytalny – wypłaca emeryturę. Bardzo ważne jest, że ZUS świadczy usługi powszechnie, osobom, które są objęte ubezpieczeniem społecznym. Ważnym elementem wykładu była informacja o uczestnikach powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, o ubezpieczeniach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń emerytalnych.
3.03. Przedstawienie definicji i wzoru na oszczędności. Przedstawienie hipotezy cyklu życia która pokazuje, jak zmienia się dochód w ciągu życia wraz ze stosownym wykresem i omówieniem. Sposoby na oszczędzanie uczniów – dyskusja i propozycje. Rola oszczędności. Omówienie pojęcia inflacji. Omówienie sposobów na pomnażanie oszczędności na następujących przykładach: lokaty bankowe, akcje, obligacje, kryptowaluty (na przykładzie bitcoina), inwestycja w sztukę, inwestycja w modę. Omówienie pojęć zysk z lokaty – w tym procent prosty i składany.
4.03. Tematem wykładu była ekonomia współdzielenia, coś z czym spotykamy się na co dzień , korzystając z serwisów takich jak Allegro, Airbnb lub Uber. Polega na tym, że zamiast korzystać bezpośrednio z usług firm, usługi świadczą inne osoby a firma jest pośrednikiem. Dzięki temu osoby mające, np. drugie mieszkanie, mogą wypożyczać je, kiedy stoi puste i zarabiać.
10.03. Podczas spotkania ekspert korzystając z przygotowanej prezentacji, omawiał następujące zagadnienia: czym jest konto bankowe; karta płatnicza a karta kredytowa; usługi elektroniczne; aplikacja mobilna; BLIK; usługa przelewu na telefon; jak zarządzać domowym budżetem z pomocą rachunku bankowego i ostatnie zagadnienie: jak założyć pierwsze konto bankowe i na co zwrócić uwagę przy jego wyborze. Po zakończonej prezentacji, ekspert odpowiadał na pytania dzieci.
19.03. Bitcoin raz za razem bije kolejne rekordy wartości, czym właściwie jest i jak działa? Czy jest pieniądzem? Czy jego wartość może rosnąć w nieskończoność? Jakie są jego wady i zalety? Na wszystkie te pytania odpowiedział ekspert na wykładzie wprowadzajacym w historię i działanie Bitcoina i blockchaina.
22.03. spotkania: uczniowie zostali zapoznani z definicją konsumenta, prawami rynkowymi oraz prawidłowymi zachowaniami konsumenta na rynku dóbr i usług. Zostały wyjaśnione pojęcia zaciągania zobowiązań /kredyt, pożyczka, raty itp./ z uwzględnieniem skutków ich nie wykonania. W trakcie spotkania została uczniom przedstawiona i szczegółowo omówiona prezentacja przygotowana przez rzecznika konsumentów pn. “Bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych a znajomość praw konsumenckich”.  Celem prelekcji było zapoznanie uczniów z podstawowymi prawami konsumenta oraz możliwościami dochodzenia swoich praw.
– Podczas spotkania ekspert prowadził w formie warsztatowej dyskuję z uczniami: dlaczego pieniądze są ważne? Czym są przychody, a czym koszty? Ekspert wyjaśnił także jakie są korzyści z planowania i prowadzenia budżetu domowego i z dbania o finanse osobiste. Następnie ekspert zaprezentował metodę oszczędzania (zarządzania swoimi finansami) według Harva Ekera (6 słoików Ekera). Uczniowe przygotowali rozplanowanie swoich słoików.
– Podczas spotkania przedstawiony został problem związany z prognozami dotyczącymi przyszłych emerytur, a następnie omówione zostały sposoby budowania własnej niezależności finansowej oraz metody oszacowania jej wysokości.
– ekspert zaprezentował w przystępnej formie kilka najważniejszych odkryć z dziedziny finansów behawioralnych, zarysowując wcześniej zwięzły wstęp do psychologii oraz rachunku prawdopodobieństwa. Słuchacze prezentacji poznali kilka najczęściej popełnianych nieświadomie błędów poznawczych, które zaburzają możliwość racjonalnego podejmowania decyzji.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści