Stawki żywieniowe

INFORMACJA

Z dniem 01.09.2022 r. ulega zmianie wysokość stawki żywieniowej obowiązującej
w roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 42

obiad – 5,00 zł

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści