Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

W naszej szkole świetlica jest miejscem, w którym można ciekawie spędzić czas po lekcjach. Zajęciami objęci są uczniowie najmłodsi, z klas I-III. Świetlica czynna jest w godzinach: 10.30 – 16.00
CELE WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NASZEJ ŚWIETLICY TO:
  • Wspomaganie wychowanków w rozwijaniu umiejętności poprawnego i swobodnego wypowiadania się, prezentowania własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, przygotowywanie do autoprezentacji publicznej.
  • Pomoc wychowankom w rozwijaniu sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań.
  • Wyrabianie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole i budowania więzi społecznych.
  • Wdrożenie wychowanków do planowania i organizowania własnej nauki i wolnego czasu.
  • Rozwijanie umiejętności wykorzystywania zdobytych wiadomości przedmiotowych do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
  • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy sposób.
  • Wdrażanie dzieci do rozwijania zdrowych i pozytywnych nawyków.

Oprócz pomocy w odrabianiu lekcji, uczniowie mogą liczyć także na zajęcia edukacyjne: ćwiczenia leksykalne, ortograficzne, matematyczne, pogadanki tematyczne, zajęcia artystyczne: plastyczne, muzyczne, rytmiczne i taneczne, zabawy ogólnorozwojowe: gry sportowe, zajęcia rozwijające twórcze myślenie, konkursy tematyczne, zajęcia czytelnicze ( na świetlicy prowadzimy akcję: „ Cała Polska czyta dzieciom”), zajęcia profilaktyczne ( realizujemy ogólnopolską akcję „Zero tolerancji dla przemocy”). Obok zajęć zorganizowanych dzieci mają także czas na własne zabawy, do których mogą wykorzystać wyposażenie świetlicy: sprzęt sportowy, gry planszowe, gry edukacyjne, bezpieczne zabawki oraz odtwarzacz DVD, dzięki któremu wspólnie oglądamy piękne bajki i filmy. Nasi wychowankowie chętnie uczestniczą w rożnych, międzyświetlicowych konkursach, na których odnoszą sukcesy. Obok sali świetlicy znajduje się jadalnia, na której dzieci mogą skorzystać z pysznych, domowych obiadków.

Wydrukuj tę stronę

Dodaj komentarz

Przejdź do treści