Wyprawka szkolna

POMOC MATERIALNA – WYPRAWKA SZKOLNA

rok szkolny 2013/2014

18 lipca 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 17 lipca 2013 r. poz. 818).

W roku 2013 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-III i V szkoły podstawowej,

W tym roku zmianom uległy kryteria dostępu do pomocy. Przede wszystkim zwiększony został próg dochodów na członka rodziny pozwalający na uzyskanie dofinansowania z Programu. Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej będę mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 539 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych).

Rodzice uczniów pozostałych klas objętych Programem tj. II, III i V w dalszym ciągu będą mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 456 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej).

Dodatkowo rodzice uczniów z klas I, II, III i V, którzy nie spełniają kryterium dochodowego będą mogli ubiegać się o pomoc z tzw. „puli dyrektora”, która stanowi około 5%.

Wysokość pomocy:

Dla uczniów klas I-III – 225,00 zł na ucznia

Dla uczniów klas V – 325,00 zł na ucznia

Wnioski do pobranie znajdują się w sekretariacie szkoły.

Bardzo prosimy Rodziców i prawnych opiekunów dzieci o składanie kompletnych wniosków do sekretariatu szkoły w godz. od 8.00 do 15.00.

Wnioski o przyznanie wyprawki można odebrać w sekretariacie szkoły.


pobierz (pdf)
pobierz (doc)

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści