Godziny dostępności nauczycieli przedszkola

Godziny dostępności

Nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 51

 

Lp. Imię i nazwisko dzień tygodnia/termin godziny
1. Mazur Małgorzata poniedziałek 11.00-12.00
2. Antczak Agnieszka 20.09.2022

13.10.2022

15.11.2022

29.11.2022

13.12.2022

27.12.2022

16.00-17.00
15.09.2022

29.09.2022

13.10.2022

20.10.2022

27.10.2022

10.11.2022

24.11.2022

08.12.2022

22.12.2022

10.30-11.30
3. Apostolska Katarzyna 05.09.2022 18.00-19.00
22.09.2022

06.10.2022

20.10.2022

03.11.2022

17.11.2022

01.12.2022

15.12.2022

29.12.2022

11.00-12.00
12.09.2022

26.09.2022

11.10.2022

24.10.2022

07.11.2022

21.11.2022

05.12.2022

19.12.2022

12.00-13.00
4. Bargieł Magda poniedziałek 15.00-16.00
5. Budzyńska Irena 05.09.2022

19.09.2022

03.10.2022

17.10.2022

07.11.2022

21.11.2022

05.12.2022

19.12.2022

16.00-17.00

 

12.09.2022

26.09.2022

10.10.2022

31.10.2022

14.11.2022

28.11.2022

12.12.2022

26.12.2022

11.30-12.30
6. Chojnowska Magdalena 13.09.2022

27.09.2022

11.10.2022

25.10.2022

08.11.2022

22.11.2022

6.12.2022

20.12.2022

16.00-17.00

 

20.09.2022

04.10.2022

18.10.2022

01.11.2022

15.11.2022

29.11.2022

13.12.2022

27.12.2022

11.30-12.30
7. Jagoda Aleksandra czwartek 12.00-13.00
8. Jasiak Aleksandra 20.09.2022

4.10.2022

15.11.2022

29.11.2022

13.12.2022

27.12.2022

11.45 – 12.45
13.09.2022

27.09.2022

11.10.2022

18.10.2022

25.10.2022

08.11.2022

22.11.2022

6.12.2022

20.12.2022

16.00 – 17.00
9. Jękot Monika środa 10.00-11.00
10. Kupiec Agnieszka 06.09.2022

20.09.2022

04.10.2022

18.10.2022

01.11.2022

15.11.2022

29.11.2022

06.12.2022

20.12.2022

11.00-12.00
14.09.2022

28.09.2022

12.10.2022

26.10.2022

09.11.2022

23.11.2022

14.12.2022

28.12.2022

10.00-11.00
11. Marusa Marta czwartek 11.00-12.00
12. Szczypińska Magdalena 05.09.2022 17:00 – 18:00
13.09.2022

27.09.2022

11.10.2022

25.10.2022

08.11.2022

22.11.2022

06.12.2022

20.12.2022

11:00 – 12:00
20.09.2022

04.10.2022

18.10.2022

15.11.2022

29.11.2022

13.12.2022

27.12.2022

12:00 – 13:00
13. Szymańska Wiktoria 13.09.2022

27.09.2022

11.10.2022

25.10.2022

08.11.2022

22.11.2022

06.12.2022

20.12.2022

11.45-12.45
07.09.2022

21.09.2022

05.10.2022

19.10.2022

02.11.2022

16.11.2022

30.11.2022

14.12.2022

28.12.2022

12.00-13.00
14. Wachla Justyna środa 15.00-16.00
15. Wieczorek Justyna 06.09.2022

20.09.2022

04.10.2022

18.10.2022

01.11.2022

15.11.2022

29.11.2022

06.12.2022

20.12.2022

16.00-17.00
14.09.2022

28.09.2022

12.10.2022

26.10.2022

09.11.2022

23.11.2022

14.12.2022

28.12.2022

14.15-15.15
16. Wrona – Markiewicz Marzanna 01.09.2022

12.09.2022

26.09.2022

10.10.2022

24.10.2022

07.11.2022

21.11.2022

05.12.2022

19.12.2022

12.50-13.50
08.09.2022

22.09.2022

06.10.2022

20.10.2022

03.11.2022

17.11.2022

01.12.2022

15.12.2022

29.12.2022

16.00-17.00

Godziny dostępności realizowane będą w ciągu całego roku szkolnego 2022/2023. W tygodniach, w których zaplanowane są ogólne zebrania i konsultacje dla rodziców, w/w godziny dostępności nie obowiązują.

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści