Godziny dostępności nauczycieli przedszkola

Godziny dostępności

Nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 51

 

Lp. Imię i nazwisko dzień tygodnia/termin godziny
1. Mazur Małgorzata poniedziałek 11.00-12.00
2. Antczak Agnieszka 20.09.2022

13.10.2022

15.11.2022

29.11.2022

13.12.2022

27.12.2022

16.00-17.00
15.09.2022

29.09.2022

13.10.2022

20.10.2022

27.10.2022

10.11.2022

24.11.2022

08.12.2022

22.12.2022

10.30-11.30
3. Apostolska Katarzyna 05.09.2022 18.00-19.00
22.09.2022

06.10.2022

20.10.2022

03.11.2022

17.11.2022

01.12.2022

15.12.2022

29.12.2022

11.00-12.00
12.09.2022

26.09.2022

11.10.2022

24.10.2022

07.11.2022

21.11.2022

05.12.2022

19.12.2022

12.00-13.00
4. Bargieł Magda poniedziałek 15.00-16.00
5. Budzyńska Irena 05.09.2022

19.09.2022

03.10.2022

17.10.2022

07.11.2022

21.11.2022

05.12.2022

19.12.2022

16.00-17.00

 

12.09.2022

26.09.2022

10.10.2022

31.10.2022

14.11.2022

28.11.2022

12.12.2022

26.12.2022

11.30-12.30
6. Chojnowska Magdalena 03.01.2023r

17.01. 2023r

31.01.2023r

14.02.2023r

28.02.2023r

14.03.2023r

28.03.2023r

11.04.2023r

25.04.2023r

09.05. 023r

23.05.2023r

06.06.2023r

20.06.2023r

16.00-17.00

 

10.01.2023r

24.01. 2023r

07.02.2023r

21.02.2023r

07.03.2023r

21.03.2023r

04.04.2023r

18.04.2023r

02.05.2023r

16.05. 023r

30.05.2023r

13.06.2023r

27.06.2023r

11.30-12.30
7. Jagoda Aleksandra czwartek 12.00-13.00
8. Jasiak Aleksandra 11.01.2023r

08.02. 2023r

22.02.2023r

08.03.2023r

22.03.2023r

05.04.2023r

19.04.2023r

04.05.2023r

17.05.2023r

31.05.2023r

14.06.2023r

28.06.2023r

11.00 – 12.00
03.01.2023r

14.02. 2023r

28.02.2023r

14.03.2023r

28.03.2023r

11.04.2023r

25.04.2023r

09.05.2023r

23.05.2023r

06.06. 023r

20.06.2023r

16.00 – 17.00
9. Jękot Monika środa 10.00-11.00
10. Kupiec Agnieszka 03.01.2023r

17.01. 2023r

31.01.2023r

14.02.2023r

28.02.2023r

14.03.2023r

28.03.2023r

11.04.2023r

25.04.2023r

09.05. 2023r

23.05.2023r

06.06.2023r

20.06.2023r

11.00-12.00
11.01.2023r

25.01. 2023r

08.02.2023r

22.02.2023r

08.03.2023r

22.03.2023r

05.04.2023r

19.04.2023r

17.05.2023r

31.05. 2023r

14.06.2023r

28.06.2023r

10.00-11.00
11. Marusa Marta czwartek 11.00-12.00
12. Szczypińska Magdalena 05.09.2022 17:00 – 18:00
13.09.2022

27.09.2022

11.10.2022

25.10.2022

08.11.2022

22.11.2022

06.12.2022

20.12.2022

11:00 – 12:00
20.09.2022

04.10.2022

18.10.2022

15.11.2022

29.11.2022

13.12.2022

27.12.2022

12:00 – 13:00
13. Szymańska Wiktoria 11.01. 2023r

25.01. 2023r

08.02. 2023r

22.02. 2023r

01.03. 2023r

15.03. 2023r

29.03. 2023r

05.04. 2023r

19.04. 2023r

03.05. 2023r

17.05. 2023r

31.05. 2023r

07.06. 2023r

21.06. 2023r

11.45-12.45
05.01.2023r

19.01. 2023r

02.02.2023r

16.02.2023r

02.03.2023r

16.03.2023r

30.03.2023r

13.04.2023r

27.04.2023r

11.05. 023r

25.05.2023r

01.06.2023r

15.06.2023r

29.06. 2023r

12.00-13.00
14. Wachla Justyna środa 15.00-16.00
15. Wieczorek Justyna 03.01.2023r

17.01. 2023r

31.01.2023r

14.02.2023r

28.02.2023r

14.03.2023r

28.03.2023r

11.04.2023r

25.04.2023r

09.05. 2023r

23.05.2023r

14.06.2023r

28.06.2023r

16.00-17.00
11.01.2023r

25.01. 2023r

08.02.2023r

22.02.2023r

08.03.2023r

22.03.2023r

05.04.2023r

19.04.2023r

17.05.2023r

31.05. 2023r

14.06.2023r

28.06.2023r

13.30-14.30
16. Wrona – Markiewicz Marzanna 09.01.2023r

23.01.2023r

06.02.2023r

20.02.2023r

06.03.2023r

20.03.2023r

03.04.2023r

17.04.2023r

15.05.2023r

29.05.2023r

12.06.2023r

26.06.2023r

12.50-13.50
05.01.2023r

19.01.2023r

02.02.2023r

16.02.2023r

02.03.2023r

16.03.2023r

30.03.2023r

13.04.2023r

27.04.2023r

11.05.2023r

25.05.2023r

08.06.2023r

22.06.2023r

16.00-17.00

Godziny dostępności realizowane będą w ciągu całego roku szkolnego 2022/2023. W tygodniach, w których zaplanowane są ogólne zebrania i konsultacje dla rodziców, w/w godziny dostępności nie obowiązują.

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści