Historia naszej szkoły

…….. a wszystko zaczęło się w roku szkolnym 1982 / 1983 – oddano nową, piękną, nowoczesną szkołę.

We wrześniu 1982 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu, a w raz z nim- uroczyste ślubowanie klas I.

Przedstawiciele ówczesnych władz oświatowych i miejskich wraz z dyrektorem szkoły ┼ mgr Stefanem Paluchem życzyli wszystkim uczniom sukcesów w nauce.

12 października 1983 roku w rocznicę powstania Ludowego Wojska Polskiego /kiedyś ten dzień był świętem Wojska Polskiego/, Szkole Podstawowej nr 42 nadane zostaje imię gen. Stanisława Popławskiego – dowódcy I Armii Wojska Polskiego. Z inicjatywy ZBOWID-u szkoła otrzymuje w podarunku działo – eksponat muzealny.

Wiele zmieniło się od tego czasu… historia zweryfikowała patrona szkoły… wtedy pewnie nikt prawdziwego życiorysu patrona nie znał, albo był on tak „skonstruowany”, żeby do czasów najlepiej pasował. Zasług wojennych trudno było generałowi odmówić, ale powojenny życiorys sprawił, że Stanisław Popławski przestał być patronem szkoły.

Wciąż czekamy na nowego…

Ale działo, potocznie zwane „armatą” pozostało, jest częścią historii szkoły, stało się inspiracją do nazwania „Armata i my” szkolnej, świetnie od roku 2014 działającej gazetki oraz charakterystycznym, rozpoznawalnym znakiem szkoły.

Przez trzydzieści sześć lat swego istnienia, szkoła kierowana przez; dyrektora mgr Stefana Palucha, dyrektor mgr Lucynę Rusek (lata 1991- 2014), dyrektor mgr Małgorzatę Urban (lata 2014- 2019), a od roku 2019 przez dyrektor mgr Agnieszkę Czernek, zmieniała się, doskonaliła, piękniała.

Jej uczniowie osiągali wiele sukcesów w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych.

W latach 2008-2014 dwukrotnie uczestniczyliśmy w programie „Comenius” nawiązując współpracę ze szkołami w Turcji, na Słowacji, Grecji, Portugalii, Litwy i Rumunii.

Szkoła stale się rozwija, współpracując ze środowiskiem lokalnym, dzielnicą i miastem.

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści