Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz szkolny na rok 2022/2023
I okres 01.09.2022 r. – 15.01.2023 r.
II okres 16.01.2023 r. – 23.06.2023 r.
01.09.2022 r.
14.10.2022 r.
22.12.2022 r.
23.12.2022 r. do 31.12.2022 r.
05.01.2023 r.
09.01.2023 r. do 11.01.2023 r.
16.01.2023 r. do 29.01.2023 r.
06.04.2023 r. do 11.04.2023 r.
23.05.2023 r. do 25.05.2023 r.
07.06.2023 r
23.06.2023 r.
24.06.2023 r. do 31.08.2023 r.
– Rozpoczęcie roku szkolnego
– 40-lecie szkoły
– Jasełka i wigilia szkolna
– Zimowa przerwa świąteczna
– Wystawienie ocen z przedmiotów za I semestr
– Próbny egzamin ósmoklasisty
– Ferie zimowe
– Wiosenna przerwa świąteczna
– Egzamin ósmoklasisty
– Wystawienie ostatecznych ocen końcowych
– Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023
– Wakacje
Dni świąteczne wolne od pracy:
01.11.2022 r. (wtorek)
11.11.2022 r. (piątek)
06.01.2023 r. (piątek)
01.05.2023 r. (poniedziałek)
03.05.2023 r. (środa)
08.06.2023 r. (czwartek)
– Uroczystość Wszystkich Świętych
– Narodowe Święto Niepodległości
– Święto Trzech Króli
Międzynarodowe Święto Pracy
– Święto Konstytucji 3-go Maja
– Boże Ciało
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
14.10.2022 r. (piątek)
31.10.2022 r. (poniedziałek)
22.12.2022 r. (czwartek)
02.05.2023 r. (wtorek)
23.05.2023 (wtorek)
24.05.2023 r. (środa)
25.05.2023 r. (czwartek)
09.06.2023 r. (piątek)
– Święto Komisji Edukacji Narodowej
Dzień przed świętem Wszystkich Świętych
– Jasełka i Wigilia szkolna
– Weekend majowy
– Egzamin ósmoklasisty  z j. polskiego
– Egzamin ósmoklasisty  z matematyki
– Egzamin ósmoklasisty  z j. angielskiego
– Dzień po święcie Bożego Ciała
W dniach dodatkowo wolnych będą organizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
(świetlica czynna od 6.30 do 17.00)

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści