Koło przyjaciół biblioteki

PLAN PRACY
KOŁA PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

 
ROK SZKOLNY 2023/2024
 
CELE DZIAŁALNOŚCI KOŁA PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI
 

 • zapoznanie z budową karty katalogowej;
 • zapoznanie z układem książek na półkach;
 • integracja dzieci i młodzieży;
 • uczenie współdziałania, odpowiedzialności i systematyczności;
 • pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu konkursów bibliotecznych;
 • wyrabianie pewność siebie;
 • głośne czytanie książek młodszym uczniom naszej szkoły;
 • poszerzanie wiedzy;
 • uczenie poszanowania książek;
 • wyrabianie nawyku właściwego zachowania w bibliotece;
 • zapoznanie z pracą bibliotekarza;
 • zapoznanie z księgozbiorem bibliotecznym;

PROGRAM PRACY KOŁA PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI
 

 1. Pomoc w udostępnianiu zbiorów.

Uczeń:

 • Potrafi wypożyczyć książkę czytelnikowi;
 • Zna rozkład książek na półkach;
 • Umie ułożyć książki na półkach;

 

 1. Prace techniczne w bibliotece.

Uczeń:

 • Wie gdzie w książce należy stawiać pieczątki;
 • Potrafi wypisać kartę książki;
 • Umie starannie obłożyć książkę;
 • Potrafi naprawić zniszczoną książkę;
 • Ułoży karty książek
 • Odłoży książki na właściwe miejsca na półce

 

 1. Prowadzenie promocji biblioteki szkolnej.

Uczeń:

 • Sporządzi i zaktualizuje napisy;
 • Wykona zaproszenia, ogłoszenia; informacje dotyczące działalności biblioteki;

 

 1. Dbanie o porządek  i estetyczny wygląd biblioteki.

Uczeń:

 • Ustawi krzesła i stoliki;
 • Zadba o czystość w pomieszczeniu;
 • Podleje kwiaty;
 • Pomoże w wykonaniu dekoracji;

 

 1. Organizowanie konkursów bibliotecznych.

Uczeń:

 • Pomaga przy organizowaniu konkursów bibliotecznych
 • Prowadzi konkursy biblioteczne;

 

 1. Popularyzowanie czytelnictwa.

Uczeń:

 • Chętnie czyta młodszym czytelnikom wybrane pozycje książkowe;
 • Swoją postawą zachęca innych uczniów do czytania książek;

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści