Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS PROGRAM
„ UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

w roku szkolnym 2008/2009

Od 1 października 2008 roku rozpoczęto w naszej szkole realizację pierwszego roku projektu Comenius – „Uczenie się przez całe życie”.
Nasz projekt KEEPING ALIVE OUR CULTURE WITH MINIATURES AND GRAVURES IN THE SCHOOL GARDEN ma na celu wzbudzenie ciekawości świata, rozwijanie zainteresowania kulturą naszego regionu i kulturą krajów partnerskich.
W skład grupy partnerskiej wchodzi szkoła z Turcji, Słowacji i nasza. Projekty partnerów ze szkół w Rumunii i Włoszech nie zostały pozytywnie zatwierdzone.

Nauczyciele biorący udział w projekcie to:

Lucyna Rusek – dyrektorka szkoły
Renata Reczko – nauczycielka języka angielskiego i szkolny koordynator projektu
Jadwiga Feluś – nauczycielka języka polskiego
Barbara Olszewska – nauczycielka języka polskiego
Sylwia Rubik-Adamczuk – nauczycielka języka angielskiego
Artur Świątek – nauczyciel języka angielskiego
Józef Karkoszka – nauczyciel plastyki
Zofia Szymańska – nauczycielka przyrody
Barbara Dyrka – pedagog
Barbara Loska – bibliotekarka, nauczycielka informatyki
Marcin Morawiec – nauczyciel historii
Uczniowie klas: VA , VB, VC, VIA, VIB, VIC

Działania wykonane w roku szkolnym 2008/2009:

• Opracowano plan pracy na rok szkolny 2008/2009
• Utworzono grupy uczniów pracujących w projekcie
• Opracowano budżet na rok 2008/2009
• Promowano projekt podczas zebrań z rodzicami
• Uczniowie klas: VB, VC i VIC uczestniczyli w cyklicznych zajęciach „Mały Etnograf” prowadzonych przez Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu

• Uczniowie klasy VB i VC uczestniczyli w wykładzie na temat „Historia Sosnowca” i oglądali wystawę „Sosnowiec na fotografii” zorganizowanych przez Zamek Sielecki w Sosnowcu

• Uczniowie brali udział w konkursie fotograficznym „W moim obiektywie”, a najlepsze prace były eksponowane podczas wizyty studyjnej w naszej szkole, kilka zdjęć oprawionych w ramki w formie prezentu zostało przekazanych pani dyrektor szkoły w Nowych Zamkach

• Na lekcjach historii prowadzonych przez Marcina Morawca i Jadwigę Feluś uczniowie przygotowali makiety ważnych obiektów historycznych i kulturalnych Zagłębia, które zostały umieszczone w domkach regionalnych w szkole w Sosnowcu i Nowych Zamkach

• Na lekcjach języka polskiego i języka angielskiego uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowywali przedstawienia, które wystawiali w obecności gości z Turcji i Słowacji
(„At the Airport”, „Rycerz – Pustelnik”,
„Historia Zamku Sieleckiego”)

• Na kółku plastycznym pan Józef Karkoszka wraz z uczniami lepili garnki z gliny oraz przygotowywali wzór obrazu na ścianę

• Na godzinie wychowawczej uczniowie klasy VC spotkali się z dziadkiem Justyny Pawłowskiej z tej samej klasy, który opowiadał im o życiu, zwyczajach i obyczajach zagłębiowskich w Sosnowcu podczas wojny i w okresie powojennym. Uczniowie słuchali tych opowieści z wielkim zainteresowaniem a następnie zadawali mnóstwo pytań

• Uczniowie klas piątych i szóstych na lekcjach języka angielskiego i zajęciach pozalekcyjnych tłumaczyli teksty z języka polskiego na język angielski i zamieszczali je na wspólnej stronie internetowej ( zwroty grzecznościowe, tekst piosenki „Zasiali górale owies”, nazwy potraw, informacje o budynkach Sosnowca, legendy)
• Uczniowie klas V i VI pracujący w projekcie przygotowali w języku angielskim krótkie informacje na swój temat i zamieszczali je na stronie internetowej projektu
• Uczniowie klas VI na kółku języka angielskiego wraz z panią Sylwią Rubik-Adamczuk opracowali książkę kucharską w języku angielskim, którą później zawieźliśmy do szkoły słowackiej
• Uczniowie wielu klas przygotowali gazetki ścienne na temat krajów partnerskich
• W ramach projektu nasza szkoła ściśle współpracowała z Urzędem Miasta w Sosnowcu, Muzeum w Będzinie i Muzeum Miejskim w Sosnowcu)

Od 4 do 12 maja 2009 roku gościliśmy w naszej szkole nauczycieli i uczniów z Turcji i Słowacji

– 4 maja nastąpiło powitanie gości na dworcu w Sosnowcu
– 5 maja goście zwiedzali naszą szkołę, a później przy wspólnym obiedzie omawialiśmy szczegóły dotyczące malowania ścian
– 6 maja uczniowie klas V i VI przygotowali w języku angielskim apel o przyjaźni i przedstawienie, a następnie dziewczynki z klasy III zatańczyły taniec TRIBAL. Po apelu goście wzięli udział w lekcjach otwartych z historii i języka angielskiego. Po obiedzie nauczyciele i uczniowie przystąpili do malowania ścian. Zadaniem każdej grupy było w plastyczny sposób przedstawić elementy kultury i tradycji charakterystycznych dla danego kraju.
– 7 maja goście, kilkoro uczniów z naszej szkoły wraz z panią dyrektor Lucyną Rusek i nauczycielem języka angielskiego Arturem Świątkiem udali się do Urzędu Miasta Sosnowca na spotkanie z wiceprezydentem miasta.
Uczestnicy tego spotkania zostali powitani przez wiceprezydenta miasta, obejrzeli film promujący Sosnowiec, a na zakończenie tej wizyty otrzymali drobne upominki. Po wizycie w urzędzie goście zostali zaproszeni przez Barbarę Olszewską – nauczycielkę języka polskiego i Sylwię Rubik-Adamczuk na lekcję do Muzeum w Będzinie, gdzie dzieci tureckie, słowacki i polskie własnoręcznie przygotowały tradycyjną metodą masło, a następnie przeszły krótki kurs wyplatania koszyków z wikliny.
Po obiedzie Jadwiga Feluś – nauczycielka języka polskiego i historii i Marcin Morawiec – nauczyciel historii pokazali gościom nasze miasto. W trakcie tej wycieczki objazdowej nasi uczniowie przedstawiali w języku angielskim historię poszczególnych obiektów.
– 8 maja uczniowie i nauczyciele kończyli malowanie ścian, umieszczono elementy regionalne z każdego kraju do przygotowanego w ramach projektu drewnianego domku, a wieczorem odbyła się dyskoteka
– 9 maja Zofia Szymańska – nauczycielka przyrody i Renata Reczko – nauczycielka języka angielskiego zabrały gości i uczniów naszej szkoły na wycieczkę do Krakowa
– 10 maja odbyła się wycieczka do Wieliczki i Doliny Prądnika, której opiekunami byli Barbara Dyrka – bibliotekarka i nauczycielka informatyki oraz Artur Świątek – nauczyciel języka angielskiego.

-11 maja nastąpiło uroczyste zakończenie wizyty studyjnej w naszej szkole( apel, występ zespołu „Gołowianie”, przemówienia zaproszonych gości, podziękowania i wręczenie upominków).
Zaproszeni goście z urzędu miasta, kuratorium i innych placówek oświatowych mogli osobiście zapoznać się z materialnymi efektami naszej współpracy ( obrazy na ścianach, domek tradycji )

12 maja 2009 roku zaczęła się nasza wizyta studyjna w Nowych Zamkach na Słowacji, która trwała do 19 maja 2009r.

Podczas tej wizyty:
– zapoznaliśmy się z systemem edukacji na Słowacji
– poznaliśmy kulturę i tradycje słowackie
– zwiedzaliśmy skansen
– zaprezentowano nam starówkę Bratysławy, zamek Devin i muzeum archeologiczne
– poznaliśmy historię miasteczka Nove Zamky i obejrzeliśmy ciekawe wystawy w Muzeum im. Jána Thaina
– odbyliśmy spotkania z burmistrzem miasta
– wymalowaliśmy na ścianie w szkole obraz przedstawiający elementy kultury zagłębiowskiej
– przygotowaliśmy w izbie tradycji ekspozycję przedmiotów charakterystycznych dla kultury i tradycji Zagłębia
• Na Słowacji odbyło się podsumowanie wizyt i pierwszego roku współpracy. Zaplanowano także działania na następny rok.
• Informacje o realizacji projektu w naszej szkole oraz wizytach roboczych były przekazywane na bieżąco do prasy lokalnej oraz umieszczane na szkolnej stronie internetowej oraz w kronice szkolnej.

Projekt promuje współpracę międzynarodową między trzema krajami: Turcją, Słowacją i Polską. Uczniowie i nauczyciele mieli możliwość wzajemnego poznania kultur, tradycji, sposobów myślenia i stylów życia, a to prowadzi do kształtowania większej tolerancji. Pracowaliśmy nad projektem w ramach regularnych zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych, a także podczas wizyt studyjnych. Nawiązanie takich bezpośrednich kontaktów z uczestnikami projektu z innych krajów pozwala na wymianę poglądów, badanie różnych aspektów europejskiej różnorodności kulturowej, społecznej i ekonomicznej. To zwiększa motywację do nauki języków obcych, a chęć i konieczność porozumiewania się w obcym języku zaowocowało zwiększeniem kompetencji językowych uczniów i nauczycieli. Uczniowie poprzez pracę nad projektem nabyli umiejętności wspólnej pracy w grupie, rozwiązywania problemów, stali się otwarci na nowe wyzwania.

Comenius                                             rok 2009/2010 >>

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści