Zajęcia biblioterapeutyczne

„KSIĄŻKA DOBRA NA WSZYSTKO”                   

CEL:

   • praca z uczniami klas drugich mającymi trudności w  nauce

METODY PRACY:

   • głośne,  samodzielne  czytanie tekstów  przez  uczniów
   • czytanie  wyselekcjonowanych  tekstów  przez  prowadzącego
   • słuchanie  tekstów  biblioterapeutycznych  o  charakterze  relaksacyjnym  lub aktywizującym
   • dyskusja nad czytanym utworem
   • pisanie listu do bohatera literackiego
   • tworzenie  zakończenia  utworu

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści