Zajęcia biblioterapeutyczne

„KSIĄŻKA DOBRA NA WSZYSTKO”                   

CEL:

      • praca z uczniami klas drugich mającymi trudności w  nauce

METODY PRACY:

      • głośne,  samodzielne  czytanie tekstów  przez  uczniów
      • czytanie  wyselekcjonowanych  tekstów  przez  prowadzącego
      • słuchanie  tekstów  biblioterapeutycznych  o  charakterze  relaksacyjnym  lub aktywizującym
      • dyskusja nad czytanym utworem
      • pisanie listu do bohatera literackiego
      • tworzenie  zakończenia  utworu

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści