Sprawozdanie 2

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS PROGRAM
„ UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” 

w roku szkolnym 2009/2010

Od 1 października 2008 roku rozpoczęto w naszej szkole realizację pierwszego roku projektu Comenius Uczenie się przez całe życie.
Projekt KEEPING ALIVE OUR CULTURE WITH MINIATURES AND GRAVURES IN THE SCHOOL GARDEN miał na celu wzbudzenie ciekawości świata, rozwijanie zainteresowania kulturą naszego regionu i kulturą krajów partnerskich.
W skład grupy partnerskiej wchodziła szkoła z Turcji, Słowacji i nasza. Projekty partnerów ze szkół w Rumunii i Włoch nie zostały pozytywnie zatwierdzone.

Nauczyciele biorący udział w projekcie to:

Lucyna Rusek dyrektor szkoły
Barbara Dyrka pedagog, wicedyrektor szkoły
Renata Reczko nauczyciel języka angielskiego i szkolny koordynator projektu
Jadwiga Feluś nauczyciel języka polskiego
Barbara Olszewska nauczyciel języka polskiego
Sylwia Rubik-Adamczuk nauczyciel języka angielskiego
Artur Świątek nauczyciel języka angielskiego
Zofia Szymańska nauczyciel przyrody
Barbara Loska bibliotekarz, nauczyciel informatyki
Marcin Morawiec nauczyciel historii
Ewelina Majewska-Pyrkosz nauczyciel plastyki
Agnieszka Telecka nauczyciel muzyki
oraz uczniowie klas: VIA, VIB, VIC

Działania wykonane w roku szkolnym 2009/2010:

Opracowano plan pracy na rok szkolny 2009/2010
Utworzono grupy uczniów pracujących w projekcie.
Opracowano budżet na rok 2009/2010.
Promowano projekt podczas zebrań z rodzicami.
Uczniowie uczęszczali na zajęcia koła regionalnego,
uczestniczyli w:
– lekcjach muzealnych w Muzeum Schoena w Sosnowcu
– konkursie regionalnym Zagłębie Dąbrowskie ; Moja Mała Ojczyzna;, zajmując I i III miejsce
– konkursie Sosnowiec Trójkąt Trzech Cesarzy (III miejsce)
– konkursie Sosnowiec w krainie liczb (III miejsce)
– konkursie Jak Kiepura sosnowiecki barok(II miejsce)
– konkursie miejskim Nasz Wspólny Dom- Europa – wyróżnienie

Na lekcjach języka polskiego dzieci przygotowały prezentacje: „Zabytki i zakątki Śląska”, „Dziedzictwo kulturowe Europejczyków” oraz „Warto poznawać źródła naszej kultury”
• Na lekcjach języka angielskiego uczniowie wzbogacali słownictwo, uczestniczyli w ćwiczeniach komunikacyjnych ( interakcja w sytuacjach towarzyskich, reakcje na prośby, oferowanie pomocy, rozwiązywanie problemów podczas potencjalnych kłopotów w komunikacji językowej).
• Na zajęciach dodatkowych wszyscy nauczyciele uczestniczący w projekcie uświadamiali uczniom różnice kulturowe, społeczne i religijne pomiędzy krajami partnerskimi
• Na lekcjach plastyki uczniowie przygotowali prace plastyczne związane tematycznie z naszym regionem. Część z nich została zawieziona do Turcji, a część zaprezentowana na wystawie Ekspresji Dziecięcej.
• Uczniowie uczestniczyli w warsztatach regionalnych w Parku Etnograficznym w Chorzowie.
• Uczniowie wyjeżdżający do Turcji uczyli się piosenki tureckiej i słowackiej, a także przygotowali 2 polskie tańce ( trojaka i krakowiaka)
• W ramach projektu nasza szkoła ściśle współpracowała z Urzędem Miasta w Sosnowcu, Muzeum w Będzinie i Muzeum Miejskim w Sosnowcu.
• Wicedyrektor szkoły i koordynator projektu brały udział w konferencji przygotowanej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach poświęconej prowadzeniu projektu Comenius.

Od 22 maja do 1 czerwca 2010 byliśmy z wizytą studyjną w Turcji:
– 22 maja zostaliśmy powitani na lotnisku w Istambule, a wieczorem wszyscy uczestnicy projektu udali się na wspólną kolację
– 23 maja zwiedzaliśmy Istambuł (Dolmabahçe Palace, Dolmabahçe Palace Aviary, Hagia Sophia) oraz odbyliśmy rejs statkiem po Bosforze.

– 24 maja, wcześnie rano polecieliśmy samolotem do miasta Trabzon, a następnie autokarem pojechaliśmy do uroczego miasteczka Sürmene , gdzie zostaliśmy uroczyście powitani przez burmistrza miasta i zespół uczniów, który na naszą cześć wykonał taniec horon.
Byliśmy bardzo zmęczeni wczesnym lotem z Istambułu i dlatego z wielką radością udaliśmy się do hotelu położonego 800 metrów nad poziomem morza. Dojazd wąską drogą wywoływał u niektórych osób strach, ale widok z hotelu wręcz zapierał dech w piersiach. Wieczorem pierwszego dnia pobytu w Sürmene odbyło się spotkanie organizacyjne wszystkich grup biorących udział w projekcie. Wszyscy zostaliśmy zapoznani z planem naszego pobytu w Turcji.
-25 maja po śniadaniu pojechaliśmy do szkoły. Tutaj zobaczyliśmy efekty pracy nauczycieli tureckich i uczniów zaangażowanych w projekt Comenius.
W tym dniu udaliśmy się na zwiedzanie tradycyjnego domu tureckiego
( Memisaga Mansjon), mieliśmy też okazję wypicia tradycyjnej herbaty tureckiej.
– 26 maja odwiedziliśmy fabrykę herbaty oraz fabrykę noży a wieczorem uczestniczyliśmy w programie telewizji lokalnej ( uczniowie z naszej szkoły zatańczyli krakowiaka i trojaka)
– 27 maja, po śniadaniu, przystąpiliśmy dotworzenia obrazu na ścianie szkoły. Zadaniem każdej grupy było w plastyczny sposób przedstawić elementy kultury i tradycji charakterystycznych dla danego kraju.
– 28 maja pojechaliśmy na wycieczkę do Trabzon, gdzie zwiedzaliśmy Hagia Sophia Church .

– 29 maja kontynuowaliśmy malowanie oraz tworzyliśmy ekspozycję regionalną charakterystyczną dla regionu Zagłębia Dąbrowskiego w domku tradycji przygotowanego przez nauczycieli tureckich. Uczniowie uczestniczyli w lekcji języka tureckiego, matematyki i fizyki.
Na obiad udaliśmy się do Tureckiego Związku Rybaków, a następnie popłynęliśmy na rejs po Morzu Czarnym.
– 30 maja zwiedzaliśmy Sumela Monastry i Karaca Caves.
– 31 maja przyszedł czas na podsumowanie naszej wizyty na uroczystym apelu. Przybyli goście i wszyscy uczestnicy projektu oglądali rezultaty naszej pracy.


– 1 czerwca musieliśmy pożegnać słoneczną i gościnną Turcję.
Zdjęcia i wspomnienia zostaną z nami na zawsze.

<< rok 2008/2009                                         Comenius

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści