Misja i wizja

WIZJA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu jest szkołą bezpieczną, przyjazną i nowoczesną. Panuje w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Realizowane jest podstawowe zadanie czyli stworzenie optymalnych warunków do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego naszych uczniów. Mottem szkoły są słowa Seneki:

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”

Zgodnie z powyższym cytatem szkoła kształci uczniów w taki sposób, by wyposażyć ich w umiejętności niezbędne w stale zmieniającym się świecie. Przygotowuje ich do podejmowania trudnych decyzji, samodzielnego myślenia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym. W uczniach staramy się zaszczepić postawy współpracy, innowacyjności i przedsiębiorczości, a także otwartości, wrażliwości na potrzeby innych oraz tolerancji. Dbamy o wysoką jakość usług edukacyjnych, profesjonalizm pracy pedagogicznej, nauczyciele są otwarci na nowe idee. Rada Pedagogiczna dostrzega w rodzinie autentycznego partnera w tworzeniu wspólnego planu działania na rzecz rozwoju osobistego dziecka. Pragniemy, aby uczniowie czerpali radość z pobytu w Szkole Podstawowej nr 42, a rodzice satysfakcję z rezultatów naszej współpracy.

MISJA SZKOŁY

Dążymy do tego, aby Szkoła Podstawowej nr 42 w Sosnowcu była szkołą:

  1. oferującą wysoką jakość kształcenia, czyli solidne przygotowanie uczniów do kolejnych etapów edukacyjnych,
  2. prowadzącą szeroki zakres działań w ramach bogatej oferty edukacyjnej szkoły,
  3. nowoczesną, bogato wyposażoną w szeroką gamę środków dydaktycznych i dobrze rozwiniętym zapleczem sportowym,
  4. gdzie uczeń rozwija swoje pasje i zainteresowania, a także wyrównuje szanse edukacyjne pod opieką dobrze wykwalifikowanej, stale doskonalącej się kadry pedagogicznej,
  5. bezpieczną, wolną od agresji i przemocy,
  6. przyjazną uczniom, rodzicom, nauczycielom,
  7. w której rodzice aktywnie uczestniczą w jej życiu i rozwoju,
  8. otwartą na potrzeby środowiska lokalnego i aktywnie współpracującą z różnymi partnerami,
  9. wychowującą ucznia otwartego, tolerancyjnego, ciekawego świata, dbającego o tradycje ipielęgnującego patriotyzm.

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści