ABC młodego geografa – regulamin

REGULAMIN CAŁOROCZNEGO SZKOLNEGO KONKURSU z geografii

„ABC młodego geografa”

 

    1. Celem  konkursu jest rozwijanie zainteresowań geografią oraz doskonalenie umiejętności wykorzystywania różnych źródeł podczas wyszukiwania informacji niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
    2. Konkurs będzie trwał od października do kwietnia danego roku szkolnego.
    3. Uczeń, który zamierza brać udział w konkursie zgłasza się w wyznaczonym terminie do nauczyciela geografii – p. Ewy Misztal po zestaw pytań. Dany zestaw dotyczyć będzie konkretnego zagadnienia (np. kontynentu).

W wyznaczonym terminie należy oddać zestaw pytań z odpowiedziami do sprawdzenia. Odpowiedzi oddane po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie ( wyjątek – dłuższa choroba ucznia, nieobecność nauczyciela).  Terminy odbioru i zwrotu danego zestawu będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły, fb Armata i my.  Data oddania zestawu podana będzie także na zestawie zadań.

    1. Odpowiedzi na zadania konkursowe muszą być na kartkach podpisanych imieniem nazwiskiem oraz klasą.
    2. Za każdy oddany zestaw do sprawdzenia będą naliczane punkty.

Każdy uczestnik za udział w I etapie  i wszystkie oddane zestawy w tym etapie otrzyma na jego koniec cząstkową ocenę celującą lub bardzo dobrą ( w zależności od ilości zdobytych punktów).  Natomiast uczeń, który oddawał na bieżąco do sprawdzenia wszystkie zestawy z całego roku szkolnego – otrzymuje ocenę cząstkową (celującą lub bardzo dobrą) na zakończenie konkursu. Dla uczestników przewidziane są również dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU I ŻYCZĘ POWODZENIA !!!

Ewa Misztal

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści