„Wspaniałe chwile z Mamą”

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I -III do przedstawienia w formie plastycznej najbardziej wyjątkowych chwil spędzonych z Mamą. Pokażcie, że Mama jest kimś wyjątkowym i czas spędzony razem na zawsze zapada w waszą pamięć.

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu

 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną.
 • Rozwijanie u dzieci zainteresowań artystycznych oraz b inspiracji twórczej w relacjach rodzinnych.

Warunki uczestnictwa

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu jw.
 • Prace powinny być wykonane indywidualnie na papierze formatu A4, techniką dowolną
 • Każda praca powinna być podpisana ( klasa, imię i nazwisko autora)
 • Pracę należy sfotografować i zdjęcie przesłać do organizatorów na adres: szkolna.bibliotekazs2@gmail.com

Komisja konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody za zajęcie I, II i III miejsca . Prace zostaną ocenione pod względem: zgodności z tematem samodzielności, staranności wykonania i wrażeń artystycznych.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Ogłoszenie wyników i zamieszczenie zdjęć nagrodzonych prac nastąpi w dniu 26 maja 2020 r. na stronie biblioteki szkolnej.

Wręczenie nagród odbędzie się po powrocie uczniów do szkoły.

Termin składania prac

Zdjęcia prac konkursowych należy przesyłać do dnia 20 maja 2020r.

Uwagi końcowe

Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.

Organizatorzy:

 • Renata Reczko
 • Magdalena Żak
 • Sylwia Rubik – Adamczuk
 • Barbara Kłos
 • Aneta Panek
 • Michał Spieczyński

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-NC-ND

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści