Lekcja z ekonomią

Spotkanie z ekspertem Złote Szkoły NBP
Szkolna debata

Karty pracy
Krzyżówki
Prace plastyczne
Prezentacje
Quiz
Scenariusze
Test
Fotorelacja

W naszej szkole, w ramach zadania Lekcje z ekonomią, przeprowadzono 108 lekcji o charakterze interdyscyplinarnym. Podczas każdej lekcji nauczyciel połączył zagadnienia ekonomii ze swoją dziedziną wiedzy. Kilka lekcji przeprowadzono jako cykl lekcji.

Wykaz przedmiotów/nauczyciel prowadzący, tematów lekcji:

Język polski – Renata Wadowska-Małek My i gospodarka rynkowa – czy znamy najważniejsze reguły rynku.

Fizyka Jolanta Czapla Praca i moc prądu elektrycznego w gospodarstwie domowym.

Biologia Renata KmitaHigiena układu nerwowego – uzależnienia.

Religia Ewa Felis Etyka w biznesie.

PlastykaEwa Małysa Rola karty bankomatowej w życiu człowieka – wykonanie karty bankomatowej.

MatematykaJustyna Piśkiewicz – Wawrzak Lokaty bankowe.

Godzina wychowawcza Justyna Piśkiewicz – Wawrzak Świadomy konsument, czyli jak kupować i reklamować.

Historia Magdalena Żak Wielki kryzys 1929r.Przyczyny i skutki kryzysów ekonomicznych – wielki kryzys 1929roku i kryzys paliwowy 1973roku.

HistoriaMarcin Morawiec Porównanie gospodarki kapitalistycznej i socjalistycznej.

Język angielski – Sylwia Rubik – Adamczuk Ekonomia w języku angielskim.

Informatyka – Danuta Kiełb Prawo autorskie. Sondaż –praca w programie Ms Excel.
Budżet domowy – moje kieszonkowe. Monitorowanie wydatków w programie Ms Excel.

Geografia – Ewa Misztal Inflacja.

Język niemiecki – Magdalena NowakDialogi w sklepie odzieżowym-pytanie o cenę, rozmiar i składanie reklamacji.

Matematyka Justyna Baran – Lokaty bankowe i kredyty.

Tematy i zagadnienia ekonomiczne przedstawiane podczas lekcji: etyka w biznesie, oszczędzanie, obliczanie kosztu zużytej energii elektrycznej, do czego służą pieniądze,  wartość pieniądza, obieg pieniądza w gospodarce, typy inflacji, inflacja w Polsce i na świecie, giełda, krach, hossa, bessa, papiery wartościowe, kryzys ekonomiczny. Finanse osobiste, oszczędzanie pieniędzy, handel, mechanizm rynkowy, ceny równowagi, popyt, podaż, budżet domowy i jego rodzaje, obliczanie kosztu zużytej energii elektrycznej, koszt kWh, cena prądu. Lokata, kapitalizacja, procent prosty, procent składany, odsetki od kapitału, czas oszczędzania na lokacie, bankowość, rynek pracy, przedsiębiorczością, np. handel, mechanizm rynkowy, ceny równowagi,  rola banków w gospodarce, budżet zrównoważony. Inflacja, koszty, budżet domowy, popyt, podaż, cena, cena równowagi, oszczędności, pieniądz, formy i właściwości pieniądza, funkcje, stopa inflacji, skutki inflacji, wskaźniki cen towarów i usług. Prawo autorskie, prawo do własności intelektualnej, prawo do prywatności danych i do informacji, przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa, zarządzanie wizerunkiem swoim i cudzym, świadomość społeczno-prawna, planowanie wydatków, monitorowanie wydatków, planowane własnego rozwoju w kontekście finansowego wsparcia, priorytety w wydatkach i oszczędnościach, długi, zadłużanie się, kontrolowanie długów, sposoby celowego pozyskiwania funduszy, obniżka, promocja, kredyt, karta płatnicza, debet, bankomat, obliczanie kosztów zakupu dóbr, duży procent wydatków na  używki, banki, rynek pracy, przedsiębiorczość, handel, mechanizm rynkowy, ceny równowagi, rola banków w gospodarce, budżet zrównoważony.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści