Zasady korzystania z wyżywienia w SP nr 42 Sosnowcu

Podstawa prawna:

 1. Zarządzenie Nr 853 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sosnowiec (przeczytaj)
 2. Zarządzenie Nr 934 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 853 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sosnowiec (przeczytaj)

 

 1. Posiłki przygotowywane przez kuchnię w placówkach oświatowych tj. w szkołach, przedszkolach spożywa się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych tj. w stołówkach.
 2. Posiłki są wydawane w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
 3. Opłaty za posiłki wnoszone przez rodziców, dokonuje się do 10 – każdego miesiąca za miesiąc, w którym spożywa się posiłek. Za nieterminowe wpłaty będą pobierane ustawowe odsetki.
 4. Rodzic ma obowiązek zgłosić nieobecność dłuższą niż jeden dzień, w celu odliczenia kosztu posiłku w następnym miesiącu, Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością z wyjątkiem poniedziałku, gdzie nieobecność zgłasza się tylko do godziny 8.00.
 5. Zgłoszenie powinno nastąpić osobiście tylko w sekretariacie lub telefonicznie – 32 263 35 82.
 6. Koszt niewykorzystanych posiłków w danym miesiącu odliczony będzie w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeżeli został spełniony warunek wymieniony w pkt. 4 i nieobecność jest dłuższa niż jeden dzień.
 7. Nie będzie odliczany koszt posiłków, gdy nieobecność dziecka nie została zgłoszona.
 8. W przypadku rezygnacji z żywienia, fakt ten również zgłosić w sekretariacie najpóźniej w dniu poprzedzającym rezygnację.
 9. Gdy dziecko wraca po dłuższej nieobecności również należy poinformować pracownika sekretariatu.
 10. Jeżeli należność za wyżywienie nie zostanie uregulowana w terminie tj. do 10 – każdego miesiąca, od dnia następnego posiłki nie będą wydawane.

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści