Informacja dla Rodziców

Odpłatność za obiady w październiku 2017 r.

21 x 2,80 zł = 58,80 zł

W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole nie będzie dokonywany zwrot za niezjedzony obiad.

Wpłat proszę dokonywać najpóźniej do dnia 10 października 2017 r.

Na numer konta ING Bank Śląski 21 1050 1142 1000 0090 3109 9857

W tytule proszę podać: Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza.

 

Prosimy o niedokonywanie samodzielnych korekt

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 690 450 615

w godzinach od 7.00 – 11.00

Prosimy o dokonywanie wpłat w tym terminie. Od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych będą naliczane i pobierane ustawowe odsetki, ponieważ Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2103 i poz. 2104 ) nakłada taki obowiązek na kierownika jednostki budżetowej.

UWAGA !

Dzień 13.10.2017 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych  i nie jest wliczany do ilości dni obiadowych w miesiącu październiku. Zapisów na obiady na dzień 13.10.2017 r. proszę dokonywać u intendenta szkoły lub pod nr Tel.  690-450-615

 

    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści