Informacja dla rodziców i uczniów

Informujemy, że w dniu 25.05.2020 r. Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu uruchamia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I – III. Świetlica szkolna będzie czynna w godzinach 7.30 – 16.00, zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym przez rodziców. Dokładne informacje dotyczące pobytu uczniów w szkole określa PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W SOSNOWCU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W SOSNOWCU W OKRESIE PANDEMII COVID-19. Prosimy rodziców o dostarczenie w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do szkoły OŚWIADCZENIA i DEKLARACJI zawartej w procedurze.

Od 25.05 2020 r. nauczyciele j.polskiego, matematyki i j.angielskiego będą dostępni dla uczniów klas VIII podczas konsultacji (zgodnie z harmonogramem). Jednocześnie informujemy, że należy przez dziennik elektroniczny zgłosić nauczycielowi uczącemu przedmiotu chęć uczestnictwa w konsultacjach, ze względu na ograniczoną do 12 ilość osób mogących wziąć udział w zajęciach.

Od 1.06.2020 r. konsultacje na terenie szkoły będą prowadzone przez wszystkich nauczycieli, harmonogram będzie dostępny na stronie szkoły. Uczniowie zobowiązani są do umówienia godziny konsultacji z nauczycielem przez dziennik elektroniczny.

Procedura bezpieczeństwa COVID
Harmonogram konsultacji

    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści