Konkurs na LOGO biblioteki szkolnej

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie plastyczno – graficznym
„LOGO biblioteki szkolnej”.

Logo wykorzystywane będzie przez bibliotekę szkolną do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
Stanie się wizytówką i znakiem biblioteki Szkoły Podstawowej nr42 w Sosnowcu.

*/ Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niżej zamieszczonego regulaminu:

„Regulamin konkursu plastyczno – graficznego na LOGO biblioteki szkolnej”

I Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka Szkoły Podstawowej nr 42 w Zespole Szkół nr 2 w Sosnowcu.
 2. Adresatem konkursu są uczniowie klas I-VIII.
 3. Cele konkursu:
  • zachęcanie młodzieży do aktywności twórczej,
  • promocja biblioteki,
  • wybór najlepszego znaku graficznego, który stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej biblioteki szkolnej.

II Struktura i przebieg konkursu.

 1. Konkurs organizowany jest na etapie szkolnym.
 2. Termin realizacji: od 6 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r.

III Przedmiot konkursu.

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie przez uczniów logo biblioteki, które stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej biblioteki szkolnej .
 2. Projekt logo powinien być oryginalną pracą, kojarzyć się z biblioteką i identyfikować ze szkołą.
 3. Projekt powinien mieć formę pliku komputerowego: format umożliwiający modyfikację lub być pracą plastyczną , wykonaną na kartce A-4 w dowolnej technice plastycznej.
 4. Prace konkursowe nie mogą być pracą zbiorową. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jeden projekt logo.

IV Kryteria oceniania.

Ocenie podlegają: oryginalność, czytelność i funkcjonalność oraz estetyka wykonania projektu.

V Zasady zgłaszania prac konkursowych.

Prace konkursowe w terminie do 28 maja 2021r.  można:

 • w wersji elektronicznej przesłać na adres: zs2@sosnowiec.edu.( z dopiskiem : Biblioteka – konkurs)
 • wersji papierowej złożyć osobiście w bibliotece szkolnej  

VI Prawo autorskie.

 1. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie. Uczestnik konkursu oświadcza, że projekt logo jest jego pomysłem autorskim oraz nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 2. Autor projektu przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec organizatora konkursu w sprawie naruszenia praw autorskich dotyczących zgłoszonego pomysłu.

VII Postanowienia końcowe.

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skuteczniejszego wykorzystania.

Życzę wszystkim ciekawych pomysłów !
Organizator konkursu, Renata Reczko

    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści