List do Rodziców Uczniów Naszej Szkoły

Szanowni Rodzice Uczniów Naszej Szkoły.

Sosnowiec, dn. 5.04.2019 r.

W związku z tym, że prawdopodobnie od poniedziałku 8.04.2019 r. pracownicy szkoły przystąpi do strajku, może nastąpić odwołanie zajęć lekcyjnych. Zwracam się do Państwa z prośbą o przewidzenie możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki. Może dojść do sytuacji, w której opieka w świetlicy szkolnej będzie niemożliwa, jeśli liczba uczniów przekroczy dopuszczalne maksimum. Bardzo proszę o zrozumienie w tej trudnej sytuacji.

W przypadku, kiedy dziecko zgłosi się do szkoły oraz jeśli liczba uczniów przekroczy dopuszczalne maksimum zwracam się z prośbą o dostarczenie poniższego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.

Na czas planowanego przez nauczycieli strajku samorządowe instytucje: Miejska Biblioteka Publiczna i jej filie, Teatr Zagłębia, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowieckie Centrum Sztuki-Zamek Sielecki, Miejski Klub „Maczki”, Miejski Klub im. Kiepury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Ognisko Pracy Pozaszkolnej będą otwarte dla uczniów. Swoją pomoc zadeklarowały również Wyższa Szkoła „Humanitas” oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

 

 

Sosnowiec, dn. ……………………………….

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki …………………………………………………………………………,

ucznia klasy …….. w zajęciach poza Szkołą Podstawową nr 42 w Sosnowcu.

 

 

czytelny podpis

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu

mgr Małgorzata Urban

 

Darmowe zajęcia przygotowano dla kilkuset dzieci i młodzieży w różnym wieku. – Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby w tym czasie rodzice, którzy nie są w stanie zapewnić opieki swoim pociechom mogli spokojnie pracować. Chciałbym serdecznie podziękować za pomoc – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Pieczę nad właściwym skoordynowaniu opieki nad dziećmi zapewnią urzędnicy, którzy –w razie potrzeby – zajmą się również ewentualnym transportem między placówkami przy wsparciu PKM-u Sosnowiec. Władze miasta podjęły także decyzję o zorganizowaniu pomocy, z której będą mogli skorzystać pracownicy Urzędu Miejskiego. Rodzice, którzy nie mogą zapewnić swoim pociechom opieki podczas strajku mogą przyprowadzić dzieci do pracy.

Apelujemy także do innych instytucji i przedsiębiorców, aby również spróbowali zorganizować opiekę dla dzieci swoich pracowników – wyjaśnia Zbigniew Byszewski, i zastępca prezydenta Sosnowca.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu pod numerami telefonów: (32) 296 06 42, 296 06 33, 296 06 34, 296 06 35.

List w załączeniu w formacie pdf

    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści