Regulamin Konkursu Piosenki Angielskiej

Regulamin  Konkursu Piosenki Angielskiej ,,English Songs”

dla uczniów klas 4-6  organizowanego przez  Szkołę Podstawową nr 42.

Organizatorem konkursu jest: Sylwia Rubik-Adamczuk

Cele konkursu:

1. Rozbudzenie zainteresowania wśród uczniów nauką języków obcych.

2. Prezentowanie i popularyzacja utworów muzycznych krajów europejskich.

3. Promowanie aktywności twórczej wśród uczniów.

4.  Rozpowszechnianie korzyści płynących z nauki języków obcych.

5. Promowanie odmiennych od tradycyjnych form edukacji.

6. Realizacja marzeń i ambicji.

Zasady udziału i organizacja konkursu.

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6.
 2. W konkursie biorą udział soliści lub zespoły .
 3. Uczestnicy wykonują jeden utwór muzyczny (maksymalnie 3 minuty).
 4. Tematyka piosenek jest dowolna.
 5. Uczestnicy zaprezentują wybrany utwór w języku angielskim.
 6. Do wykonania utworu uczestnicy zobowiązani są dostarczyć nagranie – karaoke.
 7. Uczestnik jest zobowiązany zapewnić sobie instrumenty potrzebne do występu. Organizator zapewnia sprzęt do odtwarzania nagrań (CD, MP3).
 8. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone na zakończenie konkursu.
 9. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 11. W sprawach spornych i nieuregulowanych głos decydujący należy do przewodniczącego jury.

Kryteria oceny:

 • Poprawność językowa wykonywanych utworów.
 • Strona muzyczna.
 • Ogólne wrażenia artystyczne.
 • Dobór repertuaru.

Terminy:

 • Konkurs odbędzie się w czwartek 11.06.2015.
    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści