Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Nasza Szkoła włączyła sie do udziału w Ogólnopolskim Programie Otwarta Firma.
Otwarta firma to program organizowany w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, największego na świecie wydarzenia mającego na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.

Honorowy patronat Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Szkoły podstawowe mogą realizować program w oparciu o moduły:Poznajemy zawody w miejscu pracy–dla uczniów klas I–III ; Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy – dla uczniów klas IV–VI, a dla klas VII–VIII proponujemy moduł Pracownik – przedsiębiorca – przedsiębiorstwo. Realizacja programu polega na zorganizowaniu około dwugodzinnej wycieczki do przedsiębiorstw funkcjonujących w najbliższej okolicy szkoły lub spotkania z wolontariuszami w ramach godzin z wychowawcą bądź wiedzy o społeczeństwie. Udział i zaangażowanie szkoły są potwierdzane certyfikatem dla placówki.

W Polsce dwunasty Światowy Tydzień Przedsiębiorczości zostanie zorganizowany dniach 18-24 listopada 2019 roku, obchodzony będzie jednocześnie w 160 krajach świata. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są: były premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana.

Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w programie Otwarta firma. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej.

Szkoła uczestnicząca w programie:

  • wspiera uczniów w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych
  • tworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie,
  • buduje pozytywne relacje z lokalnym biznesem,
  • umożliwia młodzieży bezpośredni kontakt z praktykami biznesu,
  • przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,
  • pomaga młodym ludziom rozwijać przedsiębiorcze zachowania w miejscu zamieszkania,
  • umożliwia uczniom poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy,
  • pomaga młodym ludziom związać ich przyszłość z rodzinną miejscowością

Uczestnicząc w programie Otwarta firma, szkoła otrzymuje gotowy pomysł na wzbogacenie tradycyjnej lekcji, pozwalający na przekazanie w atrakcyjnej formie treści nauczania zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści