Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Nasza szkoła włączyła się w Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
wzbogacając tym samym ofertę edukacyjną o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej.

W dniach 8-29 listopada 2021 roku został zorganizowany w Polsce czternasty Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 160 krajach świata.
Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

Uczestnicząc w programie Otwarta firma, szkoła otrzymuje gotowy pomysł na wzbogacenie
tradycyjnej lekcji, pozwalający na przekazanie w atrakcyjnej formie treści nauczania
zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie
doradztwa zawodowego.

Szkoła uczestnicząca w programie:

· wspiera uczniów w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych
i zawodowych,
· tworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy z przedstawicielami życia
gospodarczego w regionie,
· buduje pozytywne relacje z lokalnym biznesem,
· umożliwia młodzieży bezpośredni kontakt z praktykami biznesu,
· przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu
gospodarczym,
· pomaga młodym ludziom rozwijać przedsiębiorcze zachowania w miejscu
zamieszkania,
· umożliwia uczniom poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy,
· pomaga młodym ludziom związać ich przyszłość z rodzinną miejscowością

    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści